Slider SchoneMaas Limburg

De resultaten van Schone Maas Limburg 2019

De opschoonacties van 2019 zijn afgerond en alle resultaten zijn compleet. Een record aantal vrijwilligers hebben zich door weer en wind ingezet om het afval langs de Maas op te ruimen, waarvoor veel dank! Onderstaand worden de resultaten gepresenteerd.

In de periode van Maart tot en met half Mei 2019 zijn meer dan 2800 vrijwilligers druk bezig geweest om ongeveer 200 kilometer Maasoever vrij te stellen van, met name, plastic afval. Samen hebben deze vrijwilligers 140 opruimgebieden opgeschoond. De opruimers hebben van deze 140 opruimgebieden 4335 vuilniszakken van 60 liter gevuld. Dit komt neer op 31 zakken van 60 liter per gebied. Dit is een lager gemiddelde dan vorig jaar, wat vermoedelijk komt door een lagere winter waterstand ten opzichte van vorig jaar.

We zijn alle vrijwilligers én de lokale coördinatoren van gemeenten en terreinbeherende organisaties zeer dankbaar voor hun inzet en hopen ook volgend jaar weer een beroep op hen te mogen doen. In de tussentijd spannen wij ons als SchoneMaas partners in om eenieder te overtuigen van de urgentie om geen afval meer in de rivieren terecht te laten komen!

Volg de resultaten ook via de Facebook ‘SchoneMaas’.

De resultaten van Schone Maas Limburg 2018

In de maanden Maart en April 2018 zijn ongeveer 1850 vrijwilligers aan de slag geweest om meer dan 200 kilometer Limburgse Maasoever te ontdoen van, met name, plastic afval. Op de 98 gebieden waarvan wij cijfers hebben ontvangen zijn 3600 vuilniszakken gevuld. Voor alle trajecten komt dit neer op 4187 vuilniszakken, dus per gebied 36,7 zakken van 60 liter. Ten opzichte van 2017 is dit een stijging van 24%! Een mogelijk verklaring voor deze toename van de hoeveelheid is vermoedelijk de hogere winter waterstand van de Maas en de zuidwesterstorm.

De resultaten van Schone Maas Limburg 2017

Met meer dan 1683 vrijwilligers zijn in de maanden maart en april 2017 maar liefst 144 trajecten langs de Maas opgeruimd. In de 123 gebieden waarvan wij cijfers hebben ontvangen zijn 3735 vuilniszakken gevuld met, met name, plastic afval. Per traject worden dus gemiddeld 30 zakken opgehaald!  Ondanks de lage waterstand deze winter mogen we dus constateren dat er in vergelijking met 2016 niet minder afval is opgeruimd vanaf de oevers.

De resultaten van Schone Maas Brabant 2019

In maart en april zijn langs de Maas in Brabant vanaf Boxmeer tot in de Biesbosch weer vele opschoonacties georganiseerd. In totaal meer dan 500 mensen hebben 2 á 4 uur besteed aan het verwijderen van zwerfvuil langs de rivier en toestromende wateren. Dit jaar voor het eerst ook in de gemeente Woudrichem langs de afgedamde Maas en Merwede. Grote groepen ANWB leden en geocachers zjjn in de Biesbosch actief geweest.

Meer dan 600 vuilniszakken vol met zwerfafval zijn afgevoerd, waarmee is voorkomen dat dit als plastic soep in de zee eindigt. Aan de deelnemers is gevraagd in te schatten waar het afval vandaan komt. De grootste categorie blijkt recreatieafval te zijn, gevolgd door scheepvaart en beroepsvissers en dump van huishoudelijk afval. Wat betreft materialen wordt plastic veruit het meeste aangetroffen. Verder valt op dat op sommige plekken veel worteldoek wordt aangetroffen. Deze informatie zal ook gebruikt worden om de bronnen van het zwerfafval langs de Maas verder te achterhalen, waar in het kader van het landelijk project schone rivieren mee aan de slag wordt gegaan.

Dank voor de inzet aan alle vrijwilligers en het in gang zetten van een beweging naar meer bewustzijn over het zorgvuldig omgaan met onze omgeving.