Slider SchoneMaas Limburg

Elk jaar ligt er na de hoogwaterperiode een enorme hoeveelheid zwerfafval op de oevers van de Maas. Dit afval blijft achter en hoopt zich op voor stuwen en sluizen. Veel afval komt uiteindelijk onnodig in zee terecht, met negatieve gevolgen voor flora en fauna (‘plastic soep’). Het afval komt voornamelijk van recreanten, scheepvaart, watersport en huishoudens.

Schone Maas wil groeien. Tot en met 2020 wil het project meer lokale partijen betrekken, waaronder gemeenten, het lokale bedrijfsleven en de watersportbranche. Andere belangrijke speerpunten zijn educatie en bewustwording met het thema ‘afval heeft waarde’, de aanpak van lokale bronnen (zoals evenementen terreinen langs de Maas en recreatief afval) en een goede samenwerking en versterking van actie met zowel de zuiderburen als alle gebieden stroomafwaarts of met andere riviersystemen.