Slider SchoneMaas Limburg

Opruimacties

Vele vrijwilligers helpen mee het zwerfafval op Maasoevers op te ruimen. In Limburg gebeurt dit meestal door een vereniging. In Brabant kunnen voornamelijk individuen zich aanmelden. Deze vrijwilligers krijgen een traject langs de Maas toegewezen gekregen, dat zij op een (zelf) gekozen dag en tijdstip opruimen.

Vrijwilligers adopteren een ‘stukje’ Maas

Via het netwerk van gemeenten worden vrijwilligersgroepen zoals verenigingen, sportclubs, dorps- raden en reïntegratiegroepen gevraagd om een specifiek tracé langs de Maas te adopteren.  De vrijwilligers houden het tracé voor langere tijd schoon.  De groepen ontvangen in afspraak met de coördinator en lokale beheerder en naar gelang de grootte van het terrein een beloning of een waardering.

Coördinatie van de opruimacties

IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, coördineert de opruimacties en werving van vrijwilligersgroepen.

Publiciteit project

Schone Maas werkt via lokale en regionale pers aan bewustwording rond de problematiek van afval in rivieren en beken en maakt duidelijk wat inwoners van gemeenten en lokale bedrijven en organisaties kunnen doen. Alle partijen stemmen hun eigen communicatie over het project met elkaar af.

Financiering

Rijkswaterstaat Leefomgeving en Gemeente Schoon hebben de projectopzet van Schone Maas gefinancierd. De provincies Limburg en Brabant financieren de coördinatie van de opruimacties. Daarnaast investeren alle partijen hun uren in natura en stelt Rijkswaterstaat Zuid-Nederland haar ophaalregeling voor verzameld zwerfvuil beschikbaar voor de opruimacties.

Evaluatie

Elk jaar volgt, met de betrokken partijen, een evaluatie over de uitvoering en worden nieuwe plannen gemaakt voor verdere opschaling in het nieuwe uitvoeringsjaar.