Slider SchoneMaas Limburg

Particulieren

Veel terreinen langs de Maas zijn in het bezit van particulieren. Gemeenten stimuleren deze terreineigenaren hun oevers op te ruimen. Terreineigenaren met gronden aan de Maas kunnen in de periode van 1 maart tot en met 31 april  het verzamelde afval laten ophalen door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Zwerfvuilophaalregeling (ZOR)

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland heeft een ophaalregeling voor het verzamelde zwerfafval langs de Maas opgesteld. Het plaatsen van containers, ophalen per knijpauto, afvoer en verwerking komt voor rekening van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Sinds de start van de ophaalregeling constateert Rijkswaterstaat elk jaar een stijging van het aantal kuub opgehaald en verwerkt zwerfvuil.

Hebt u een opruimactie langs de Maas in de maand maart of april in het buitengebied langs de Maas? Dan kunt u gratis gebruik maken van de Ophaalregeling Zwerfvuil van Rijkswaterstaat. Hiertoe belt u met het ‘Meldpunt Water’, nummer 0800-0341. Nog beter is dit formulier in te vullen. Refereer aan Schone Maas en meld waar jullie de zakken/opgeruimde vuil gaan neerzetten en op welke dag. Geef ook aan hoeveel je verwacht (m3) zodat de container of knijpauto op maat kan worden geleverd. De locatie moet wel goed bereikbaar zijn.

De Zwerfvuilophaalregeling van Rijkswaterstaat

De Zwerfvuilophaalregeling (ZOR) houdt in dat het afval, dat door derden langs oevers is ingezameld, kosteloos door Rijkswaterstaat wordt afgevoerd en verwerkt. Dit gebeurt doorgaans na een hoogwaterperiode. Dan blijft er veel zwerfafval achter op de kant. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld samen met vrijwilligers een opruimactie organiseren en het ingezamelde afval vervolgens laten ophalen en verwerken door Rijkswaterstaat.

De ZOR is een aanvulling op bestaande contracten en regelingen voor het beheer van een gebied. De regeling is vanaf begin 2018 van kracht. De regeling helpt mee om op een efficiënte en doelmatige manier te voorkomen dat zwerfafval in de zee belandt.

Hoe kun je van de regeling gebruik maken?

Je kunt je aanvraag indienen door dit contactformulier in te vullen