Header algemeen

De Neder-Rijn is een Gelderse rivier die onderdeel is van de Rijndelta en in Angeren afsplitst van de Rijn. Voor het gemak wordt de Neder-Rijn in Nederland vaak gewoon ‘de Rijn’ genoemd.

Op de oevers van de Rijn ligt veel afval, afkomstig uit de rivier. Afval dat niet opgeruimd wordt, komt opnieuw terecht in de rivier terecht en stroomt het uiteindelijk naar zee, waar plastic afval veel schade toebrengt aan het zeeleven. Met Schone Rijn, onderdeel van Schone Rivieren, streven we naar het stoppen van plastic afval via rivieren naar zee. Dat doen we onder andere door opruimacties langs de Rijn te organiseren.