Header algemeen

De Zwerfvuilophaalregeling van Rijkswaterstaat

De Zwerfvuilophaalregeling (ZOR) houdt in dat het afval, dat door derden langs oevers is ingezameld, kosteloos door Rijkswaterstaat wordt afgevoerd en verwerkt. Dit gebeurt doorgaans na een hoogwaterperiode. Dan blijft er veel zwerfafval achter op de kant. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld samen met vrijwilligers een opruimactie organiseren en het ingezamelde afval vervolgens laten ophalen en verwerken door Rijkswaterstaat.

De ZOR is een aanvulling op bestaande contracten en regelingen voor het beheer van een gebied. De regeling is vanaf begin 2018 van kracht. De regeling helpt mee om op een efficiënte en doelmatige manier te voorkomen dat zwerfafval in de zee belandt.

Hoe kun  je van de regeling gebruik maken?

Je kunt je aanvraag indienen door dit contactformulier in te vullen