Header algemeen

Iedere partner heeft in de samenwerking zijn eigen rol en bijdrage:

  • IVN Zuid-Holland coördineert de opruimacties en andere activiteiten in het programma en verzorgt samen met Stichting de Noordzee de opleiding van oeverafvalonderzoekers en de coördinatie van de monitoring van zwerfafval langs het Haringvliet.
  • Rijkswaterstaat is één van de initiators en faciliteert de opschoonacties met de Zwerfafval Ophaal Regeling en inzet van Geoweb voor interactieve kaart met opruimlocaties. Daarbij heeft RWS landelijke en regionale kennis vanuit het verschillende rivierennetwerken, innovatieve inzamel- en verwerkingsystemen, kan kennis delen op het gebied van het voorkomen van zwerfafval en het verbinden van partijen/partners op ambtelijk en bestuurlijk vlak.
  • De Provincie Zuid-Holland draagt bij in bestuurlijke betrokkenheid, faciliteren van de coördinerende rol van IVN en stimuleren van partners om mee te doen en stimuleren van innovatie.
  • Gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn aangesloten bij Schoon Haringvliet. Zij hebben een belangrijke rol in het koppelen van vrijwilligers(groepen) en verenigingen, die opruimacties willen uitvoeren aan op te ruimen locaties. Ook zijn zij belangrijk in de verbinding naar de ondernemers en het werken aan oplossingen in openbaar gebied, die in beheer zijn bij gemeenten.
  • Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waterschap Hollandse delta kunnen op te ruimen locaties in de door hen beheerde gebieden aanbieden en daar opruimacties organiseren. Samen met Vogelbescherming en NL Delta hebben zij ook een stimulerende rol en kunnen zij partijen verbinden en bijdragen aan evenementen.