Header algemeen

Op 12 december 2018 is door Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Goeree-Overflakkee, Vogelbescherming, NLDelta en IVN Natuureducatie de conferentie Schoon Haringvliet georganiseerd. Ruim 60 belangstellenden vanuit alle stakeholders in het gebied kwamen daar bijeen om te bespreken hoe de aanpak van zwerfafval in het Haringvliet vorm kan worden gegeven. Door de aanwezige (vertegenwoordigers van) bestuurders van provincie Zuid-Holland, NL Delta, de gemeenten rond Haringvliet, Rijkswaterstaat en waterschap is daar de ambitie uitgesproken om een meerjarig programma te ontwikkelen voor aanpak van zwerfvuil in en langs het Haringvliet.  In 2019 is een daadwerkelijke start gemaakt met het programma Schoon Haringvliet.

Met de aanpak in het Haringvliet wordt gebruik gemaakt van de succesvolle ervaringen van gestructureerde aanpak bij andere rivierennetwerken, zoals Schone Maas (in Limburg en Brabant) en Waaljutters. Het begint met het opzetten van een brede samenwerking tussen Rijkswaterstaat, NLDelta, de gemeenten, waterschap, terreinbeherende organisaties, IVN, ondernemers en provincie Zuid-Holland. Iedere partner heeft in de samenwerking zijn eigen rol en bijdrage. Onder het tabblad partners zijn deze verder toegelicht.

Het programma Schoon Haringvliet bestaat in de periode 2019 – 2020 uit:

  • Het organiseren van opschoonacties in twee perioden per jaar (voorjaar en najaar) door groepen ((sport)verenigingen, scouting, bedrijven) en individuele vrijwilligers (“jutters”) langs het Haringvliet. Meer informatie is te vinden onder het tabblad meedoen
  • Monitoring zwerfafval langs het Haringvliet volgens dezelfde methodiek als langs de andere rivieren. Meer informatie is te vinden onder het tabblad meedoen
  • Enkele publieksactiviteiten in de loop van het jaar, waarbij aandacht wordt gevraagd voor Schoon Haringvliet en wordt aangesloten bij de wereldwijde beweging, die werk wil maken van het terugdringen van zwerfafval en aanpak van de plastic soep. Meer info over evenementen is te vinden onder het tabblad nieuws
  • Continueren van publieke en bestuurlijke aandacht voor het probleem van zwerfafval in het Haringvliet en de relatie met de plastic soep: door communicatie naar het brede publiek via social media (facebook en twitter) en websites en het betrekken van bestuurders bij de evenementen
  • Aanpak van (een) hotspot(s) van zwerfafval door middel van ronde tafel gesprekken met de belangrijkste stakeholders rondom een hotspot (gemeente, visserij, scheepvaartorganisaties, recreatiebedrijven, lokale industriële bedrijven en de andere betrokkenen) Op basis van deze gesprekken worden de voornaamste bronnen geïdentificeerd en wordt gezamenlijk gekeken naar oplossingsrichtingen.