Header algemeen

Met het Schone Rivieren-project werken IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee samen met vele lokale partijen (gemeenten, bedrijven, verenigingen, burgers, etc.), regionale partijen (waterschappen, natuurorganisaties, etc.) én landelijke partijen (zoals Rijkswaterstaat) samen aan een gedeelde missie: plasticvrije rivieren in Nederland in 2030.  

Het doel van Schone Rivieren is:

  1. Opruimen: De rivieroevers opruimen met behulp van lokale partijen, partners en (vrijwilligers)verenigingen.
  2. Onderzoeken: Meer inzicht krijgen in de hoeveelheden, samenstelling en herkomst van het afval langs de rivieren met behulp van burgerwetenschappers: dataverzameling door vrijwilligers voor wetenschappelijk onderzoek. Het is voor het eerst in Nederland dat er op deze grote schaal onderzoek naar rivierafval opgezet wordt.
  3. Oplossen: Bronnen van vervuiling te identificeren, kenbaar te maken en integraal met betrokken partijen en bedrijven op te lossen binnen verschillende sectoren.
  4. Ontdekken: Mensen de schoonheid van het Nederlandse rivierlandschap te laten ontdekken via excursies, activiteiten en opruimacties.

Dat betekent dat we inzetten op:

  • Geen zwerfafval meer via rivieren naar zee;
  • We houden niet alleen onze rivieren vrij van zwerfafval, maar ook stadswateren, beken, sloten, kanalen en rioolstelsels;
  • We werken met elkaar aan gedragsverandering door bewustwording zodat er geen zwerfafval meer ontstaat in onze rivieren en zeeën.
  • We onderzoeken de mogelijkheden en technieken om zwerfafval uit onze rivieren te ‘vangen’;
  • We zetten ons actief in om de bronnen van het zwerfafval aan te pakken;
  • Op weg naar een circulaire economie stimuleren we partijen om zwerfafval hoogwaardig toe te passen.

Langs de Maas, de Waal, de IJssel, de Rijn, de Lek, het Haringvliet en de Schelde zijn vrijwilligers en verschillende partijen op grote schaal actief om de rivieren in ons land schoner te krijgen én te houden. Het project breidt uit naar alle grote rivieren in Nederland om onderzoek te doen, de oevers op te ruimen, te werken aan oplossingen en mensen de ogen te openen door ze de schoonheid te laten ervaren.