Header algemeen

Nederland is een waterdelta. Onze rivieren zijn onze trots. Plastic en ander zwerfvuil horen er niet in thuis, maar drijven er wel in rond. Het plastic in de Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer draagt bij aan de plasticsoep in de Atlantische oceaan, Indische oceaan en Grote oceaan. Via beken en kanalen stroomt het richting zeeën en oceanen. Het plastic is een gevaar voor de gezondheid van mens en dier.

Dat betekent dat we aan de slag moeten. En dat moeten we met elkaar: overheid, producent en consument. Want zwerfafval in het water is van niemand en daardoor van iedereen!

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betoogde met de ‘Kamerbrief over gezamenlijke aanpak plastic zwerfafval’ en de ‘Kamerbrief over maatregelen tegen microplastics’, dat voorkomen moet worden dat plastic zwerfafval de zee bereikt en uiteenvalt in microplastics. Hiervoor zijn maatregelen nodig, zowel aan de bron als in de afval- en waterketen zelf. Schone Rivieren speelt in op deze landelijke ambitie met de missie: plasticvrije rivieren in Nederland in 2030.