Header algemeen


Universiteit Leiden

Universiteit Leiden

De afdeling Science, Communication & Society (SCS) van de Universiteit Leiden richt zich op de wisselwerking tussen wetenschap en maatschappij. De expertise die de afdeling SCS de afgelopen jaren heeft opgebouwd (o.a. de motivatie van deelnemers, factoren die deelnemers betrokken houden bij het project, en leereffecten van citizen science) zal worden ingebracht en gedeeld. Daarnaast doet de Universiteit Leiden onafhankelijk onderzoek naar de motivatie en ervaringen van de rivierafvalonderzoekers door de jaren heen.

Rijkswaterstaat RWS

In het project Schone Rivieren maken we gebruik van de applicatie Geoweb van Rijkswaterstaat. Geoweb maakt het mogelijk om relevante informatie (o.a. de tracés) te kunnen tonen aan het publiek.

Voor Rijkswaterstaat zijn schone rivieren belangrijk, omdat:

  • Aanpak schone rivieren opgenomen is als een van de maatregelen in het maatregelenprogramma van de KRM. Samenwerking tussen lokale overheden, terreinbeheerders, waterschappen en andere partijen is hierin essentieel. Rijkswaterstaat heeft daarom samenwerkingen langs rivieren en andere regionale wateren gefaciliteerd en agendeert rivierafval bij diverse stakeholders.
  • Er een groeiende behoefte is aan informatie/feiten (monitoring van zwerfafval) bij Rijkswaterstaat en bij andere waterbeheerders. Onder andere vanuit een beheeroogpunt en ter onderbouwing van de effectiviteit van maatregelen.

Rijkswaterstaat zal binnen dit project de rol als neutrale kennismakelaar vervullen. Meer informatie over de kennis over de aanpak zwerfafval gecombineerd met kennis over de watersystemen is hier te vinden.

Overige informatie over de aanpak van zwerfafval: https://kenniswijzerzwerfafval.nl/

Nationale Postcode Loterijnpl logo

Het project Schone Rivieren heeft een donatie van 1.950.000 euro gekregen van de Nationale Postcode Loterij. Daarmee komt het doel om de hele Nederlandse rivierdelta plasticvrij te maken steeds dichterbij.

Met de extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij wordt Schone Rivieren nu fors uitgebreid. Het aantal rivieren in Nederland dat wordt opgeruimd en onderzocht wordt aanzienlijk groter. En daarom worden honderden extra onderzoekers opgeleid.

De schenking is mogelijk dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij. De schenking is gedaan aan de vooravond van het Goed Geld Gala. Op 4 maart maakt de  Postcode Loterij  hier bekend hoeveel geld zij dit jaar, dankzij haar deelnemers, kan schenken aan goede doelen op het gebied van mens en natuur.  De helft van de inleg van deelnemers aan de Postcode Loterij gaat naar goede doelen op het gebied van mens en natuur. Vorig jaar was dit een totaalbedrag van ruim 357,5 miljoen euro.

TauwTauw

Tauw is een advies- en ingenieursbureau en biedt advies, meting- en monitoringsdiensten op het gebied van milieu en werkt aan de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving voor industrie en overheden. Daarnaast ontwerpen ze duurzame innovaties die de leefomgeving in binnen-en buitenland verbetert. Een mooi voorbeeld hiervan is de Shoreliner. De Shoreliner is een vangsysteem dat de aanvoer van plastic naar rivieren, zeeën en oceanen vermindert door plastic drijfvuil op een duurzame manier op te vangen, te verwijderen en vervolgens te recyclen. De data die met het vangen, meten en sorteren van het drijfvuil wordt verzameld, mag op aanvraag gedeeld worden. Deze data wordt eveneens gebruikt om kennis te vergaren en te delen en om het beleid rondom de plastic soep problematiek vorm te geven. Dit maakt Tauw een zeer relevante en logische partner voor Schone Rivieren.

Provincies

In eerste instantie werken we samen met de provincies Brabant, Gelderland, Limburg, Utrecht en Limburg. We zullen dit verder uitbreiden in de komende jaren.
 

Gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het bepalen van de tracés (en eigendomssituaties), de werving van (groepen) vrijwilligers en begeleiding bij de opruimacties (instructie aangewezen tracé, veiligheid en afvoer van het verzamelde zwerfvuil).

Daarnaast bieden een aantal gemeenten een onkostenvergoeding aan groepen/verenigingen die zwerfafval opruimen. De omvang van de onkostenvergoeding is afhankelijk van de grootte van het te onderhouden tracé (gemiddeld € 350,- per tracé). De financiële vergoeding is een goede motivatie gebleken voor de verenigingen om deel te nemen en is voor de gemeenten positief omdat ze hiermee iets terug kunnen doen voor de eigen verenigingen in de gemeente.

Overig

Waterschappen
Ook binnen de waterschappen staat zwerfplastic in de belangstelling, zowel wat betreft het zwerfvuil in de uiterwaarden van de grote rivieren als het zwerfvuil in het watersysteem dat uiteindelijk wordt geloosd op de grote rivieren. De Unie van Waterschappen heeft hierover een position paper uitgebracht, kijk hier.

Onderzoeksinstituten
De onderzoeksresultaten die beschikbaar komen tijdens het project worden openbaar gemaakt zodat geïnteresseerden hiermee aan de slag kunnen. Kennisinstituten zoals bijvoorbeeld Deltares, Imares, Eunomia en universiteiten zoals bijvoorbeeld de VU, WUR waar al een stevige relatie mee bestaat zullen tijdens de looptijd van het project actief betrokken worden.

Terreinbeheerders
De gebieden langs de rivieren (uiterwaarden) zijn soms in eigendom van een andere terreinbeherende organisatie dan de gemeente. Ook met deze terreinbeheerders (bijvoorbeeld Staatbosbeheer en Natuurmonumenten) vindt afstemming plaats (tracé bepaling) en mogelijke betrokkenheid.

We zoeken de samenwerking op met waterschappen, terreinbeheerders, drinkwaterbedrijven, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven.

Meer informatie over samenwerking met Schone Rivieren?
Neem contact op met Mette Sijtsma van IVN Natuureducatie via 06-13861881 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..