Header algemeen

Voor het eerst in Nederland hebben we een rivierafvalonderzoek opgezet met behulp van burgerwetenschap: dataverzameling door vrijwilligers voor wetenschappelijk onderzoek. We gebruiken hiervoor de internationaal erkende OSPAR-methode zodat de kwaliteit van de onderzoeksdata is gegarandeerd.

We leiden vrijwilligers op tot rivierafvalonderzoekers die het afval langs rivieren turven en indelen in categorieën. Als vrijwilliger lever je hiermee een belangrijke bijdrage aan kennis over herkomst van het afval. Het onderzoek wordt uitgevoerd van 2017 t/m 2021. Parallel aan dit citizen science-onderzoek, monitort Stichting De Noordzee de rivierstranden volgens de OSPAR-methodiek. Zo krijgen we een betrouwbaar beeld van hoeveelheden en herkomst van rivierafval.

Doe mee!

Wil je je opgeven als vrijwillige rivierafvalonderzoeker? We vragen je dan om een voorbereidende training te volgen. Geef hieronder je interesse door, we nemen contact op zodra er nieuwe plekken bij jou in de buurt zijn.

Interesse rivierafvalonderzoek

Burgerwetenschap

De Universiteit Leiden doet onafhankelijk onderzoek naar de ervaringen van vrijwilligers in dit project. Hiervoor zal aan de vrijwilligers één of meerdere keren gevraagd worden een enquête in te vullen. De resultaten hiervan geven inzicht in wat de vrijwilligers belangrijk vinden. Deze informatie zal gebruikt worden om het project beter af te stemmen op de behoeftes. Ook geeft het een algemeen beeld van de ervaringen met burgerwetenschap door de jaren heen.