Vervolg Schone IJssel conferentie

Bij de Schone IJssel conferentie op 8 december is de basis gelegd om meer te gaan samenwerken voor een Schone en Drinkbare IJssel. De volgende stap is het opstellen van een plan van aanpak voor de komende jaren. Dit zal begin volgend jaar aan ambtelijke contactpersonen van alle betrokken overheden worden voorgelegd en met hen worden besproken. Mogelijke data hiervoor zijn 31 januari (10.00 – 12.00 of 14.00-16.00) of 2 februari (10.00 – 12.00 of 14.00-16.00).

Graag nodigen wij je uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en je beschikbaarheid hieronder aan te geven. Als iemand anders namens je organisatie bij deze bijeenkomst aanwezig dient te zijn dan vragen we je de uitnodiging naar de betreffende persoon door te sturen. Ons verzoek is om uiterlijk 10 januari een reactie te geven.

Ik ben beschikbaar op:
Zodra wij een datum geprikt hebben ontvangt u van ons een bevestiging.