Schone Rivieren Alliantie

Wij werken samen met partners aan het plastic probleem.

Schone Rivieren vraagt aandacht voor de vervuiling van onze rivieren door plastic, brengt het probleem in kaart en stimuleert een brongerichte aanpak. Ons ultieme doel: plasticvrije rivieren in Nederland in 2030. Dit willen we samen bereiken met lokale partijen (gemeenten, bedrijven, verenigingen, burgers), regionale partijen (waterschappen, natuurorganisaties, etc.) en landelijke partijen (zoals Rijkswaterstaat). Wil jouw organisatie ook meewerken? Meld je dan aan voor onze Schone Rivieren Alliantie.

Meld jouw organisatie aan voor de alliantie

 

Oplossingsrichtingen

Om de vervuiling van rivieren tegen te gaan, roept Schone Rivieren op tot dringende acties op drie belangrijke gebieden die zorgen voor een grondige aanpak bij de bron:

  1. Het reduceren van de productie en consumptie van plastic
  2. Het herontwerpen van plastic producten ten behoeve van hergebruik en recycling
  3. Het verbeteren van lokaal, regionaal en landelijk beleid ten aanzien van plastic vervuiling

Zo sluit jouw organisatie zich aan bij de Schone Rivieren Alliantie

Is jullie organisatie, vereniging of groep voorstander van plasticvrije rivieren en dragen jullie actief bij aan bovenstaande oplossingen? Sluit dan aan bij de Schone Rivieren Alliantie!

Het enige wat we daarvoor nodig hebben is het logo van jullie organisatie en een korte quote of tekst waaruit blijkt welke concrete activiteiten jullie organisatie onderneemt om een bijdrage te leveren aan plasticvrije rivieren. Als deelnemer in de Alliantie ontvangen jullie regelmatig updates over onze acties binnen de drie oplossingsrichtingen, wat jullie zelf in de eigen omgeving kunnen doen en inspireren we je met de voorbeelden van andere Alliantie-partners.

Meld jouw organisatie aan voor de alliantie