Oplossen

Wij werken hard aan structurele oplossingen voor het plasticprobleem in onze rivieren.

Het doel van Oplossen binnen het project Schone Rivieren is dat de hoeveelheid (plastic) afval in rivieren meetbaar afneemt. Op naar een plasticvrije rivierdelta in 2030. Dat willen we bereiken samen met overheden, het bedrijfsleven en consumenten.

Aanpak bij de bron

We zetten ons in voor aanpak bij de bron, dus zo dicht mogelijk bij degene die het product maakt of degene die verantwoordelijk is voor de lekkage naar het milieu. De analyse van de soorten afval en hotspots is daarbij van groot belang: welke locaties en producten springen eruit qua vervuiling? En welke vervuilende merken treffen we daar vooral aan? Aan de hand van de antwoorden op deze vragen gaan we in gesprek met producenten, distributeurs, winkelketens, brancheverenigingen en verschillende overheden om tot oplossingen te komen. Ook gaan we consumenten helpen om meer bewuste keuzes te maken om de plasticvervuiling te voorkomen. Dit doen we door middel van het aanreiken van duurzame alternatieven.

Doneer voor meer impact

 

Meest gevonden afvalitems

We gebruiken de data verzameld door onze rivierafvalonderzoekers om inzicht te geven in de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van het gevonden afval. Vervolgens richten we ons met Oplossen op de meest gevonden afvalitems. Onze eerste speerpunten zijn de nurdles (plastic korrels), sanitaire producten (maandverband en vochtige doekjes), voedsel en drankverpakkingen en piepschuim. Bekijk de dossiers van de afvalitems voor meer informatie en om je bij te laten praten over de laatste ontwikkelingen.

Onze dossiers

Wetgeving

Een belangrijk middel om de vervuiling tegen te gaan is wetgeving. Het is daarom van groot belang dat er wetten komen die voorkomen dat plasticafval in ons milieu en de rivieren terecht komt. Afval hoort niet thuis in de rivieren. Daarom brengen we met het project de omvang en bron van de vervuiling op de oevers van de rivieren in kaart. De uitkomsten van dit onderzoek, uitgevoerd door de rivierafvalonderzoekers, dienen als fundament om tot oplossingsgerichte wet- en regelgeving te komen. Door het aanreiken van feiten over de vervuiling, zet Schone Rivieren zich in voor het opnemen van plastic als vervuilende stof in beleid en regelgeving. Schone Rivieren is lokaal actief, met ondersteuning van onze vrijwilligers, als nationaal in samenwerking met andere milieuorganisaties.

Transparantie

Gesprekken over oplossingen voor de plasticvervuiling vinden bijna altijd achter de schermen plaats, maar we proberen zoveel mogelijk te laten zien van deze vorm van bronaanpak. Wanneer het mogelijk is delen we meteen wat we aan het doen zijn. Soms is het alleen beter om niet alles direct publiekelijk te delen om in goed vertrouwen met diverse stakeholders constructieve gesprekken te voeren. In zulke gevallen mikken we op een strategisch moment om resultaten te delen.

FAQ

 • Wat zijn oplossingen voor het zwerfafvalprobleem? 
  Het zwerfafvalprobleem vraagt om een doelgerichte bronaanpak. Hierbij is actie nodig onder verschillende groepen: overheden, bedrijfsleven en consumenten. Wet- en regelgeving, concrete maatregelen en handhaving zijn nodig om vervuiling te voorkomen. Herbruikbare verpakkingen, afbreekbare materialen en het terugdringen van wegwerpplastics zorgen voor minder zwerfvuil. Prikkels die gewenst gedrag stimuleren, zoals statiegeld op kleine flesjes en blikjes, zijn hier een belangrijk hulpmiddel bij. Door verder minder plastic te gebruiken, zoveel mogelijk her te gebruiken, goed weg te gooien en te scheiden, kan iedereen bijdragen aan plasticvrije rivieren. Wil je zelf kijken hoe je in jouw buurt kan helpen het zwerfafvalprobleem aan te pakken? Leer dan hier hoe je impact kunt maken in jouw gemeente.
 • Wat kan ik als consument doen? 
  Wat leuk dat je zelf aan de slag wilt om het plastic probleem tegen te gaan. Als consument kun je minder wegwerpplastic kopen, bij je supermarkt of restaurant vragen of producten in jouw eigen zakje of bakje mogen en vragen om het toevoegen van plastic vrije alternatieven aan het winkel assortiment. Met de app My Little Plastic Footprint leer je waar je in jouw dagelijks leven alternatieven voor plastic kunt vinden! Ook hebben we een handleiding ontwikkeld om meer impact te maken in jouw omgeving en gemeente.
 • Wat kan ik als gemeente doen? 
  Ga als gemeente op plasticdieet! Kan de gemeente plasticvrij worden door geen wegwerpplastic aan te bieden bij evenementen en bijeenkomsten. Als gemeente kun je je aansluiten bij de Schone Rivieren alliantie. De gemeente kan een sleutelrol spelen in het handhaven van bedrijven die plastic laten rondslingeren maar ook om bewustwording te creëren bij inwoners en op recreatieplekken. Ook hebben we een handleiding ontwikkeld om meer impact te maken in jouw omgeving en gemeente.
 • Wat kan ik als bedrijf doen? 
  Bedrijven kunnen veel impact maken, zowel in productie als in transport, om plasticvervuiling te voorkomen. Neem jouw productieketen onder de loop en kijk waar je de kring van plastic kunt sluiten. Ook innovatie op gebied van herbruikbare materialen, plastic vervangen voor afbreekbare materialen en bewustwording van de consument kunnen het verschil maken! Sluit je aan bij de Schone Rivieren alliantie om je acties in de strijd tegen plastic meer impact te laten hebben!

Volg ons