FAQ

Algemeen

 • Wat is Schone Rivieren?
  Schone Rivieren is een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Het project heeft als doel: plasticvrije rivieren in 2030. 
 • Waarom is afval in rivieren een probleem?
  Afval in de natuur heeft schadelijke gevolgen voor mens en dier. Dieren kunnen in het afval verstrikt raken of het voor voedsel aan zien. Doordat de maag dan ‘gevuld’ wordt, kan het hongergevoel uitblijven en de dood tot gevolg hebben. Grotere stukken plastic vallen uiteen tot kleinere deeltjes. Hierbij kunnen ook chemische stoffen vrijkomen. Als dieren plastic opeten, […]
 • Wat is de aanpak van Schone Rivieren?
  We pakken het probleem bij de bron aan door: Opruimen: met verenigingen ruimen we langs de rivieroevers op zodat afval niet naar zee stroomt en om bewustwording van het probleem te verhogen. Onderzoeken: met burgerwetenschappers brengen we de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van het afval in kaart. Oplossen: de resultaten uit het onderzoek gebruiken we […]
 • Wie doen er mee aan Schone Rivieren?
  IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee zijn dit initiatief gestart. We werken samen met vele partners, zoals de Universiteit van Leiden, gemeentes, provincies, waterschappen, het ministerie van I&W, Rijkwaterstaat, bedrijven, kennisinstituten en vele anderen. Duizenden vrijwilligers doen mee aan opruimacties, honderden vrijwilligers doen mee aan wetenschappelijk onderzoek als rivierafvalonderzoeker. Bekijk alle partners van Schone Rivieren. 
 • Welke resultaten heeft Schone Rivieren tot nu toe behaald?
  Hieronder een aantal resultaten tot eind januari 2019:  Rivierafvalonderzoekers: 354 Opruimers: 3907 Aantal stuks afval geregistreerd: 153.000 Opgeruimd afval: 175.000 kilo 
 • Wat kan ik doen voor Schone Rivieren?
  Wat leuk dat je in actie wilt komen voor plasticvrije rivieren! Kijk op onze Doe mee–pagina wat jij kunt doen. 

Onderzoeken - Resultaten

 • Waar kan ik de resultaten van het rivierafvalonderzoek vinden?
  Je kunt de factsheets en resultaten van het onderzoek hier vinden. Na elke monitoringperiode worden de resultaten gedeeld tijdens de terugkombijeenkomsten voor onderzoekers. Daarna worden de resultaten verwerkt in rapportages en factsheets.  
 • Wat zijn de meest gevonden afvalitems?
  De top 5 aan meest gevonden afvalitems zijn ondefinieerbare stukken plastic en piepschuim, snoep-, snack-, en chipsverpakkingen en lollystokjes, plastic drankverpakkingen (flessen, wikkels en doppen), plastic voedselverpakkingen en wattenstaafjes. Nurdles, plastic korrels waar plastic producten van gemaakt worden, worden veelvuldig gevonden. Op 43% van de meetlocaties zijn ze aangetroffen. 
 • Waar vind ik de data van mijn onderzoeksgebied? Kan ik individuele gegevens verkrijgen? 
  Alle onderzoeksdata wordt opgeslagen in de Schone Rivieren-database. Deze gegevens worden gecontroleerd en gevalideerd. Wij stellen de gegevens (nu nog) niet beschikbaar voor lokale lobby, omdat de interpretatie van de data gevoelig kan liggen. We willen voorkomen dat individuele metingen op een verkeerde manier geïnterpreteerd kunnen worden of dat belangrijke gegevens worden weggelaten. Op dit moment kunnen […]

Onderzoeken - Organisatie van het onderzoek

 • Ik wil een ander onderzoeksgebied, kan dat? 
  Dit is afhankelijk van de reden en van de beschikbaarheid van andere onderzoeksgebieden. Wanneer het logistiek gezien (een verhuizing, kortere reistijd) een betere optie is om een ander gebied te onderzoeken, willen wij uiteraard kijken of het mogelijk is. 
 • Wat doe ik met grote stukken afval die ik niet mee kan nemen? 
  Grote stukken afval die niet te vervoeren zijn, kun je laten ophalen door de gemeente waarin het onderzoeksgebied zich bevindt. Je kunt de gemeente hierover bellen of de Buiten Beter app gebruiken voor de melding. 

Onderzoeken - Uitvoering onderzoek

Opruimen

 • Hoe kan ik meedoen aan een opruimactie? 
  Samen met gemeenten organiseert Schone Rivieren opruimacties voor verenigingen. Vanuit ons en de gemeente wordt een oproep gedaan als er een nieuwe opruimactie van start gaat. Als er geen oproep open staat, dan kan je met je vereniging hier je interesse doorgeven. 
 • Waarom kunnen alleen verenigingen meedoen met een opruimactie? 
  Door een aantal verenigingen per opruimactie te betrekken, hebben we veel mankracht om de rivieroevers op te ruimen. Bovendien hebben de verenigingsleden zo een leuke activiteit samen en kunnen zij een beloning krijgen voor de verenigingskas. 
 • Kan ik me ook in mijn eentje opgeven voor een opruimactie? 
  Dat is helaas niet mogelijk. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan zullen wij dit vermelden op onze social media kanalen en nieuwsbrief. Maar, laat je er niet door weerhouden en organiseer zelf een opruimactie, bijvoorbeeld in jou buurt. Tijdens het opruimen kan je gebruik maken van de Litterati-app, zo draag je bij aan een groot burgerwetenschappelijk onderzoek naar afval […]

Ontdekken

 • Wat houdt Ontdekken in? 
  Onder Ontdekken worden activiteiten organiseert om de riviernatuur in te trekken en te ontdekken! Denk hierbij aan rivierexpedities begeleidt door een natuurgids waarbij je meer leert over de flora en fauna. Door deze activiteiten willen we de schoonheid van het rivierlandschap laten zien en tegelijkertijd de ogen openen voor het afvalprobleem in onze rivieren. 
 • Hoe kan ik me opgeven voor een ontdekactiviteit? 
  De activiteiten worden in de agenda gezet en daar kan je je direct aanmelden. Houd verder onze social media–kanalen en nieuwsbrief in de gaten voor het laatste nieuws! 
 • Ik wil een ontdekactiviteit langs de rivieren organiseren, hoe pak ik dat aan? 
  Wat leuk dat je een activiteit wilt organiseren! Stuur ons een mail met je contactgegevens en omschrijving van je idee, dan nemen wij contact met je op. 

Oplossen

 • Wat zijn oplossingen voor het zwerfafvalprobleem? 
  Het zwerfafvalprobleem vraagt om een doelgerichte bronaanpak. Hierbij is actie nodig onder verschillende groepen: overheden, bedrijfsleven en consumenten. Wet- en regelgeving, concrete maatregelen en handhaving zijn nodig om vervuiling te voorkomen. Duurzamere verpakkingen, recycling en circulariteit, en het terugdringen van wegwerpplastics zorgen voor minder afval. Prikkels die gewenst gedrag stimuleren, zoals statiegeld op kleine flesjes en […]
 • Wat kan ik als consument doen? 
  Wat leuk dat je zelf aan de slag wilt om het plastic probleem tegen te gaan. We hebben een handleiding voor consumenten ontwikkeld met tips & tricks die je vandaag meteen kan toepassen. Ook hebben we een handleiding lokale lobby ontwikkeld om meer impact te maken in jouw omgeving en gemeente. 
 • Wat kan ik als gemeente doen? 
  Gemeenten spelen een belangrijke rol in het voorkomen van plasticvervuiling. Bekijk onze handleiding voor gemeenten voor wat jij kunt doen. 
 • Wat kan ik als bedrijf doen? 
  Bedrijven kunnen veel impact maken, zowel in productie als in transport, om plasticvervuiling te voorkomen. Wil jij jouw bedrijf naar een duurzamer niveau tillen? Bekijk hier de handleiding voor bedrijven.