Ons verhaal

Er is nú actie nodig tegen het plastic probleem in onze rivieren.

Nederland is een waterland en onze rivieren zijn onze trots. Plastic en ander zwerfvuil horen er niet in thuis, maar drijven er wel in rond. Via de rivieren stroomt het afval richting zeeën en oceanen en daar draagt het bij aan de plasticsoep. Daarom is er nú actie nodig om te voorkomen dat het milieu verder vervuilt door rivierafval.

Doe mee

 

Plastic afval in onze wateren vormt een gevaar voor de gezondheid van mens en dier. Dieren raken in het plastic verstrikt of ze eten het op. Grote stukken plastic vallen langzaam uiteen in microplastics, wat zelfs door de kleinste dieren gegeten kan worden. Omdat wij die dieren eten, komt het plastic ook in onze voedselketen terecht. Daarnaast kan plastic ook chemische stoffen afgeven aan het water, dit tast verschillende ecosystemen aan. De missie van Schone Rivieren? Plasticvrije rivieren in 2030. En dat doen we met een unieke aanpak.

Onze aanpak

 

 

Drie organisaties, één missie

IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting Noordzee bundelen hun krachten om de Nederlandse Rivierdelta plasticvrij te krijgen. Even voorstellen:

IVN Natuureducatie

IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) laat jong én oud de natuur van dichtbij beleven. In de buurt, in de Nationale Parken en op school. Bijna 25.000 vrijwilligers en leden van IVN Natuureducatie laten zien hoe fascinerend, leuk, gezond en belangrijk de natuur is. Want hoe meer je van de natuur begrijpt, hoe meer je er van gaat houden!

Naar de website van IVN Natuureducatie

Volg Schone rivieren op social media

Plastic Soup Foundation

No plastic waste in our water! Dat is de missie van de Nederlandse Plastic Soup Foundation, die in 2011 werd opgericht. Inmiddels behoren zij volgens de internationale pers tot “One of the leading advocacy groups to tackle plastic pollution”. Zij halen geen plastic uit het water. Zij zorgen ervoor dat er niet meer in komt.

Naar de website van Plastic Soup Foundation

Volg Schone rivieren op social media

Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee is een onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie en is dé organisatie als het gaat om bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. De stichting richt zich op vier doelen: Ruimte voor natuur, Schone zee, Duurzaam voedsel en Natuurvriendelijke energie. Samen met anderen werkt de organisatie aan een schone en gezonde Noordzee.

Naar de website van Stichting de Noordzee

Volg Schone rivieren op social media

Schone Rivieren: Het begin

In 2013 is het Schone Maas project opgezet door IVN Natuureducatie, naar aanleiding van het vele afval dat langs de rivieroevers in Limburg werd gevonden. Samen met gemeenten, lokale partijen en vrijwilligers zijn er in die tijd vele opruimacties georganiseerd. Maar alleen opruimen is als dweilen met de kraan open. Om verdere vervuiling van de rivieren in Nederland te voorkomen, werd een bredere aanpak vereist. Hiervoor sloten in 2017 twee partners aan: Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Zo ontstond het gezamenlijke project Schone Rivieren, en werd er naast opruimen, nu ook ingezet op rivierafvalonderzoek, ontdekactiviteiten en rivierexpedities, en oplossingen om de rivierafvalproblematiek bij de bron aan te pakken.

Langs de Maas, de Waal, de IJssel, de Rijn, de Lek, het Haringvliet en de Schelde zijn vrijwilligers en verschillende partijen inmiddels actief. We breiden uit naar alle grote rivieren in Nederland om de rivieren schoner te krijgen én te houden.

Onze rivieren

 

Vrijwilligers-opruimen

Vrijwilligers-opruimen