Adessium Foundation

Adessium Foundation draagt bij aan een evenwichtige samenleving die wordt gekenmerkt door integriteit, een balans tussen mens en natuur en medewenselijkheid. Adessium ondersteunt initiateven en organisaties die zich richten op onderwerpen van maatschappelijk belang. Adessium streeft naar een blijvend positieve verandering in de samenleving.

Adessium Foundation financiert sinds 2011 organisaties en projecten die het probleem van plasticvervuiling op de maatschappelijke agenda zetten. Schone Rivieren wordt sinds 2017 financieel ondersteunt door Adessium Foundation. Dankzij deze steun heeft Schone Rivieren bemoedigende resultaten geboekt en kan Schone Rivieren de noodzakelijke stappen blijven zetten om het plastic probleem bij de kern aan te pakken.