Privacy statement

Schone Rivieren respecteert jouw privacy. Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Schone Rivieren is een initiatief van Vereniging IVN Natuureducatie (hierna: ‘IVN’), Stichting Plastic Soup Foundation (hierna: ‘Plastic Soup Foundation’) en Stichting De Noordzee (hierna: ‘Stichting De Noordzee’). Persoonsgegevens kunnen door elke van deze drie organisaties verwerkt worden om het project Schone Rivieren uit te voeren. De drie uitvoeringsorganisaties worden hierna ‘Schone Rivieren’ genoemd. IVN voert de communicatie uit voor Schone Rivieren en helpt je graag met eventuele vragen. Hiervoor kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie waarmee jij direct of in combinatie met elkaar kan worden herkend. Voorbeelden zijn: jouw (achter)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

Schone Rivieren verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van geïnteresseerden, vrijwilligers en van deelnemers aan activiteiten, trainingen, online promoties, evenementen en acties. Maar ook van personen met wie we anderszins contact hebben, die onze website/webshop bezoeken en die bij of voor ons werkzaam zijn.

Schone Rivieren verzamelt de verschillende persoonsgegevens via bijvoorbeeld (lokale) verenigingen of wanneer je zelf contact hebt met Schone Rivieren om bijvoorbeeld jouw informatieverzoek op te volgen. Een contact met Schone Rivieren kan bijvoorbeeld telefonisch zijn, via het contactformulier op schonerivieren.org, per e-mail, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan jou aangeboden elektronische boodschap, via events, enquêtes of (klantpanel)onderzoeken, (mobiele) websites, als je je aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Personalia (bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres);
  • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief);
  • Interactiegegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s je bezoekt op schonerivieren.org, open- en clickgedrag via onze e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, gebruik van social media of contact met de klantenservice).

Schone Rivieren verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Wanneer je je aanmeldt als vrijwilliger om je te kunnen informeren over vrijwilligers-aangelegenheden.
  • Wanneer je producten en/of diensten van Schone Rivieren afneemt, bijvoorbeeld via de IVN-webshop, om deze producten te kunnen leveren.
  • Om onze overige dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om contact met je te kunnen opnemen als je een vraag aan ons stelt.
  • Om wettelijke of internationale verplichtingen na te komen.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en/of diensten, marktonderzoek en om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren.
  • Om vrijwilligers/geïnteresseerden op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media.
  • Profiling: wij proberen onze communicatie over producten/diensten van Schone Rivieren en daarmee samenhangende onderwerpen via verschillende (digitale) communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken. Om dat mogelijk te maken, koppelt, combineert en analyseert Schone Rivieren beschikbare (persoons)gegevens (zoals in deze Privacyverklaring benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen, op elkaar af te stemmen en het aantal contactmomenten met je te beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd. Wel zullen we te allen tijde jouw privacybelang afwegen tegen ons gerechtvaardigde belang om marketingactiviteiten uit te voeren.

Alle communicatiekanalen die Schone Rivieren gebruikt vallen onder deze Privacyverklaring. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

Je kunt je op diverse plekken op onze website abonneren op nieuwsbrieven van Schone Rivieren. Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht. Wil je minder of geen nieuwsbrieven ontvangen? In elk bericht zit onderaan een afmeldlink waarmee je je op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.

Bewaartermijnen

Schone Rivieren bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd. We hanteren hierbij de bewaartermijn van de Belastingdienst. Wettelijk is bepaald dat we onze ledenadministratie 7 jaar dienen te bewaren.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn of als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst die wij met je hebben. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld je persoonsgegevens aan de riviercoördinator bij jou in de buurt als dit nodig is in het belang van het project. Voor de uitvoering van onze dienstverlening – bijvoorbeeld t.b.v. onze CRM-administratie – schakelen wij in sommige gevallen dienstverleners in. Deze partijen verwerken jouw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Schone Rivieren hen voorschrijft.

Schone Rivieren en andere websites

Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die andere websites. Schone Rivieren is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Cookieverklaring

Schone Rivieren maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in ons cookie statement.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door onbevoegden worden ingezien.

Jouw rechten

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kan je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over Schone Rivieren via e-mail, telefoon of post tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Deze verzoeken kan je indienen door een e-mail te sturen aan info@schonerivieren.org. Met betrekking tot al je rechten zullen wij in het algemeen ons uiterste best doen om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Zo proberen wij jouw verzoek altijd binnen 4 weken te verwerken.

Autoriteit persoonsgegevens

Heb je een klacht met betrekking tot hoe Schone Rivieren met jouw persoonsgegevens om gaat? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wil je na het lezen van ons Privacy statement meer informatie of heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Schone Rivieren
Plantage Middenlaan 2c
1018 DD Amsterdam
Tel. (020) 622 81 15
E-mail: info@schonerivieren.org

Wijzigingen Privacy en cookie statement

Schone Rivieren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy en cookie statement. Wij adviseren je het Privacy en cookie statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op www.schonerivieren.org. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt 2 februari 2021.