Onze Aanpak

Schone Rivieren pakt het rivierafvalprobleem bij de bron aan 

Via onze brede aanpak zetten we in op:

  • Het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over hoeveelheid, samenstelling en herkomst van plastic- en ander zwerfafval op rivieroevers.
  • Het stimuleren van overheden op lokaal, nationaal en internationaal niveau tot het nemen van (beleids)maatregelen tegen vervuiling met plastic in water.
  • Het stimuleren van bedrijven om hun verantwoordelijkheid te nemen en lekkage van plastic naar de omgeving te stoppen.
  • Het ondersteunen van hoogwaardig hergebruik van plastic zonder lekverlies naar de omgeving en het stoppen van eenmalig gebruik van (wegwerp)plastic.
  • Het initiëren van aanpak van hotspots van zwerfafval langs rivieren met lokale stakeholders.
  • Het verder aanpakken van de bronnen van het rivierafvalprobleem.

Samen met vrijwilligers werken we aan ons ultieme doel: plasticvrije rivieren in 2030!

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit vier O's: opruimen, onderzoeken, ontdekken en oplossen. Zo gaan wij te werk:

Opruimen

Samen met verenigingen, gemeenten en duizenden vrijwilligers ruimen we afval op langs de rivieren. Zo worden rivieroevers schoongemaakt én zorgen we voor meer bewustzijn rondom het afvalprobleem.

Onderzoeken

Schone Rivieren brengt samen met zo’n 1.100 vrijwillige rivierafvalonderzoekers de plasticvervuiling in Nederland in kaart en pakt het probleem aan bij de bron.

Ontdekken

Langs de rivieren valt veel te ontdekken en te leren van de natuur. Helaas wordt het landschap vaak ontsierd door (plastic) afval. Ga mee op rivierexpeditie en ontdek het zelf.

Oplossen

Het doel van Oplossen is dat de hoeveelheid (plastic) afval in rivieren meetbaar afneemt. Dat willen we bereiken samen met overheden, het bedrijfsleven en consumenten.

Volg ons: