fbpx

Onze Aanpak

Schone Rivieren pakt het rivierafvalprobleem bij de bron aan 

 

Via onze brede aanpak zetten we in op:

  • Het voorkomen van plastic afval in zowel rivieren als stadswateren, beken, sloten en rioolstelsels.
  • Het werken aan gedragsverandering door de bewustwording over zwerfafval te verhogen.
  • Het onderzoeken van mogelijkheden en technieken voor het afvangen van plastic rivierafval.
  • Het stimuleren van partijen om plastic afval te gebruiken voor het maken van diverse hoogwaardige producten om zo bij te dragen aan een circulaire economie.
  • Het aanpakken van de bronnen van het rivierafvalprobleem.

Samen met vrijwilligers werken we aan ons ultieme doel: plasticvrije rivieren in 2030!

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit vier O's: opruimen, onderzoeken, ontdekken en oplossen. Zo gaan wij te werk:

Opruimen

Het doel van Opruimen is duidelijk: schone rivieren en oevers. Via IVN Natuureducatie is er een netwerk van duizenden vrijwilligers die elk jaar diverse rivieren schoonmaken.

Onderzoeken

Onderzoeken heeft als doel het in kaart brengen van het probleem. Dat doen we met Nederlands eerste rivier-afvalonderzoek met behulp van burger-wetenschap: dataverzameling door vrijwilligers voor wetenschappelijk onderzoek.

Ontdekken

Ontdekken heeft als doel om door middel van rivierexpedities mensen al het moois van deNederlandse rivierdelta te laten zien. Helaas wordt die schitterende Nederlandse natuur ontsierd door onafbreekbaar plastic.

Oplossen

Het doel van Oplossen is dat de hoeveelheid (plastic) afval in rivieren meetbaar afneemt, op naar een plasticvrije rivierdelta! Dat willen we bereiken samen met overheden, bedrijfsleven en consumenten.

Volg ons: