15

oktober 2023

-

15

november 2023

Najaarsmeting 2023

Langs de Nederlandse rivieren

Schone Rivieren-vrijwilligers doen onderzoek naar rivierafval op ‘hun’ stukje rivieroever langs een van de grote rivieren in Nederland. Met behulp van deze burgerwetenschappers verzamelt Schone Rivieren sinds 2017 gegevens over de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van rivierafval.

Er zijn inmiddels meer dan 1.100 rivierafvalonderzoekers opgeleid die in het voorjaar en in het najaar metingen uitvoeren. Het onderzoek is het grootste afvalonderzoek in de Nederlandse rivierdelta. Naast Onderzoek richt Schone Rivieren zich op: Opruimen, Ontdekken en Oplossen. Met als doel plasticvrije rivieren in 2030.