11

september 2021

-

11

september 2021

RhineCleanUp

Rijn

In de maand september ruimen we dit jaar voor het eerst samen met RhineCleanUp de hele rivier de Rijn op, van bron tot monding! Afgelopen juli vond in het stroomgebied van de Rijn in Duitsland een overstromingsramp plaats. Naast het menselijk leed heeft deze ramp ook stroomafwaarts ernstige gevolgen voor de natuur met veel afval dat is achtergebleven op de oevers. Schone Rivieren vraagt daarom dit jaar extra aandacht voor de Rhine CleanUp in Nederland en roept vrijwilligers, gemeenten en opruimgroepen op het laatste stuk van de Rijn tot aan de monding in de Noordzee aan te pakken. Ieder die een bijdrage wil leveren kan tussen 11 september en 26 september 2021 een opruimactie opzetten langs de Rijn, Waal, Lek, IJssel, Nieuwe Maas of Nieuwe Waterweg tot aan de stranden van Hoek van Holland en de Maasvlakte. Deelnemen of een eigen opruimactie aanmelden kan op rhinecleanup.org/nl of per mail naar thomas@rhinecleanup.org.

De RhineCleanUp organiseert al een aantal jaar met succes opruimacties langs de Rijn. In 2019 namen 10.000 mensen deel, in 2020 verdubbelde dat aantal naar 20.000 en vorig jaar maar liefst 32.000 in 5 landen. Dit jaar doet naast Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Liechtenstein ook Nederland mee! Daarmee is het voor het eerst dat alle zes de landen waar de Rijn doorheen stroomt. Het doel is mensen bewust te maken van de zwerfvuilproblematiek en zo deel te maken van de oplossing.

Meld je aan