Gemeente Hoeksche Waard

Motivatie:

We willen een schone Hoeksche Waard, schone rivieren en een schone zee. Afval in de natuur is slecht voor het landschap en de biodiversiteit. Afval komt van het land in de rivieren en de zee terecht. De gevolgen voor de zeedieren zijn enorm en via de voedselketen wordt, door de microplastics, ook de gezondheid van de mens aangetast. De Hoeksche waard ligt in de delta en vormt in die zin het laatste station voor de zee. Wij kunnen bij uitstek voorkomen dat er nog meer plastic in de zee komt.

Onze ambitie is om in 2030 zwerfafvalvrij te zijn.

https://www.gemeentehw.nl/