Gemeente Rotterdam

Motivatie:

De biodiversiteit in en rondom de stad willen we vergroten en behouden. De recreatie en leefomgeving van de Rotterdammer willen we gezond en veilig houden. Niet alleen voor de Rotterdammer maar ook voor de dieren en de natuur. Daarbij heeft de gemeente Rotterdam als doel een circulaire economie in 2050 waarbij er geen verspilling is van kostbare grondstoffen. Het rivierafval uit het water van Rotterdam wordt hierbij ook gezien als kostbare grondstof waarvan verspilling moet worden voorkomen. De ambitie is om in 2050 afvalvrije wateren te hebben in en rondom Rotterdam. Om deze ambitie te bereiken moeten we onze focus leggen op een aanpak van voorkomen, opruimen en (zo veel mogelijk) verwerken naar nieuwe grondstof van rivierafval.

https://www.rotterdam.nl/afvalvrijewateren