Gemeente Venlo

Motivatie:

De gemeente Venlo heeft als wensbeeld voor 2025: “Een schone gemeente zonder zwerfafval”. Om dit te realiseren willen we de gemeente en de Maas niet alleen schoon maken, maar vooral schoon houden. Daarvoor is een brongerichte aanpak van zwerfafval noodzakelijk. In de eerste plaats door maatregelen op (inter)nationaal niveau (SUP-richtlijn, statiegeld op flesjes en blikjes, etc.) en daarnaast door lokale maatregelen. Om zwerfafval te voorkomen en te verwijderen onderneemt de gemeente Venlo vele acties. Zo zijn we aangesloten bij de Statiegeldalliantie om ervoor te zorgen dat er nationaal zo snel mogelijk statiegeld op plastic flesjes en blikjes wordt ingevoerd. Daarnaast zorgen we voor educatie op basisscholen, stimuleren we duurzame evenementen, hebben we het oplaten van ballonnen verboden en stimuleren we bewoners om zwerfafval te voorkomen en waar nodig op te ruimen. Dit gebeurt sinds 2014 onder andere door jaarlijkse opruimacties langs de hele Maas binnen de gemeente. Door deelname aan de Schone Rivieren alliantie willen we ook andere partijen stimuleren een bijdrage te leveren aan dit doel.

https://www.venlo.nl/