Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Motivatie:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt aan mooi, schoon en gezond oppervlaktewater waar dieren in kunnen leven en mensen van kunnen genieten. Hiervoor nemen we, samen met onze gebiedspartners zoals gemeenten, terreinbeheerders, belangenorganisaties, agrariërs en inwoners, maatregelen om de waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. Het terugdringen van zwerfafval in en rond het water hoort hierbij. Zwerfafval zorgt niet alleen in de grote rivieren, maar ook in het oppervlaktewater in het stedelijk en landelijk gebied voor problemen. Jaarlijks zijn onze buitendienstmedewerkers veel tijd kwijt aan het ‘vissen’ van afval uit het oppervlaktewater en het schoonmaken van duikers die verstopt raken. Daarnaast stroomt uiteindelijk al het water naar zee. Voor een plasticvrije zee, moeten ook de haarvaten van het watersysteem schoon zijn.

https://www.hdsr.nl/werk/schoon-water/