Provincie Noord-Brabant

Motivatie:

De Provincie Noord-Brabant participeert in het project Schone Maas en toont zich daarmee voorstander van plasticvrije rivieren. Voor de gezondheid van mens, plant en dier is een goede milieu- en waterkwaliteit van onze leefomgeving belangrijk.

https://www.brabant.nl/