Provincie Zuid-Holland

Motivatie:

De provincie Zuid-Holland heeft als doel géén lekkage van plastics richting het milieu. Dit kunnen we niet alleen en willen we als volgt bereiken:

  • Aansluiten bij samenwerkingsverbanden die zich richten op het opruimen van (micro)plastics in het milieu, het voorkomen dat (micro)plastics in het milieu terechtkomen en het toewerken naar een circulair kunststofsysteem in Zuid-Holland;
  • Initiatieven ondersteunen die het probleem van plastic in het milieu kunnen oplossen of voorkomen;
  • Als verbinder optreden, door partijen samen te brengen en innovaties aan te jagen.

Daarom is de provincie Zuid-Holland actief deelnemer in onder meer Schone Maasdelta, COPP en Groene Cirkels plasticvrije corridor.

https://www.zuid-holland.nl/