Rotterdams Milieucentrum

Motivatie:

Rotterdam is een deltastad. Een stad dichtbij de Noordzee en met veel rivieren. Het is belangrijk onze bewoners bewust te maken van de milieuvervuiling in de rivieren en de zee die door (plastic)afval wordt veroorzaakt en langzaam leidt tot een wereldwijde milieuramp. Een afvalprobleem die door bedrijven maar ook door bewoners / consumenten zelf wordt veroorzaakt. De resultaten, de data uit het rivierenonderzoek naar de hoeveelheden (plastic)afval kunnen gebruikt worden in de boodschap naar de stad toe. Niets is sterker dan te laten zien wat er daadwerkelijk aan de hand is en hoe groot het milieuprobleem aan het worden is.

https://rotterdamsmilieucentrum.nl/