Eijsden-Margraten Cleanup

Motivatie:

Stichting EMCU houdt zich sinds 2019 bezig met het opschonen van de gemeente Eijsden-Margraten. Door middel van het organiseren van opruimacties gedurende het hele jaar (in het bijzonder de jaarlijkse opruimactie langs de Maasoever), monitoren voor Schone Rivieren, bewustwordingsacties/educatie voor kinderen, het beheren van een Tiny Forest en het verspreiden van tips en feiten over oa. zwerfafval via social media werkt de Stichting aan een schone en zwerfafvalvrije gemeente.

https://www.eijsdenmargratencleanup.nl/