Stichting Tiel Tip Top

Motivatie:

Stichting Tiel Tip Top werkt sinds 2015 aan een structurele aanpak van een schoner en socialer Tiel. Dit doen wij door laagdrempelig- en beschermd vrijwilligerswerk te verzorgen aan inwoners met een bijzondere behoefte en door samen met schoonfanaten plezierige opruimacties te organiseren voor Tielse inwoners. Tiel Tip Top gebruikt geen wegwerpbekers en draagt er actief NIET bij aan afvalstromen. Daarnaast hebben wij meermaals per jaar oog voor het afval langs onze rivier de Waal.

https://www.tieltiptop.nl