Onderzoek

Monitoring van zwerfafval op oevers

Laatste update: 14 februari 2024

Tot op heden heeft het ministerie van IenW nog geen gedetailleerd en structureel beeld van hoe de oevers van de rijkswateren er qua zwerfvuil bij liggen. Enkele natuur- en milieuorganisaties monitoren wel al sinds 2017 meerdere keren per jaar het zwerfafval langs de rivieren. Door vrijwilligers van Schone Rivieren wordt het zwerfafval op rivieroevers twee keer per jaar geteld en gecategoriseerd. De manier waarop gemonitord wordt, sluit aan bij de methode voor de strandmetingen voorgeschreven door de OSPAR. Op dit moment wordt in opdracht van Rijkswaterstaat onderzocht of en hoe deze methodiek voor het meten van zwerfafval op oevers een stap verder kan worden gebracht.

Lees meer over dit onderzoek op de website van Rijkswaterstaat