Onderzoek

Najaarsmeting Schone Rivieren 2020

Laatste update: 25 maart 2021

Webinar onderzoeksresultaten 2020

Op 24 maart 2021 gaven wij een online webinar over de onderzoeksresultaten van 2020. Kijk de webinar hier terug.

Meer informatie over de resultaten? Bekijk de factsheet van de najaarsmeting 2020 via de link hieronder.

Resultaten najaarsmeting 2020

Het rivierafvalonderzoek is onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Met behulp van burgerwetenschap verzamelen we sinds 2017 gegevens over de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van rivierafval. Er zijn inmiddels 576 actieve vrijwillige rivierafvalonderzoekers die in het voorjaar en in het najaar metingen uitvoeren. Het onderzoek is het grootste afvalonderzoek in de Nederlandse rivierdelta.

De zevende meetronde van het Schone Rivieren-project vond plaats tussen 15 oktober en 15 november 2020. Er zijn op 288 locaties monitoringen uitgevoerd. Schone Rivieren breidde in deze meetronde uit met 117 locaties aan de oevers van de Nederrijn, Lek, Grevelingen, Oosterschelde en Westerschelde. De resultaten laten opnieuw een duidelijk beeld zien: onze rivieren zijn vervuild. In het najaar zijn er gemiddeld 163 (exclusief nurdles) per 100 m rivieroever aangetroffen. Meer dan 80% hiervan bestond uit plastic.

In het najaar wordt in het algemeen minder afval aangetroffen in vergelijking met het voorjaar. Ook in 2020 was dit het geval. Het jaargemiddelde van 2020 ligt op 357 stuks afval per 100 m rivieroever. Een verklaring hiervoor is dat in het voorjaar de hoogwaterpiek groter is dan in het najaar. Daardoor kan er in het voorjaar, bij het zakken van het water, meer afval op de rivieroevers achterblijven. Ook de samenstelling van het afval is in het najaar anders dan in het voorjaar. In het najaar is relatief meer glas en blik aanwezig, bestaande uit consumentenafval zoals drankblikjes en glazen flessen.

Factsheet Resultaten Najaarsmeting 2020