Onderzoek

Resultaten 2017-2019

Laatste update: 06 september 2021

Plastic zwerfafval is een wereldwijd groeiend milieuprobleem. Jaarlijks stroomt ongeveer 8 tot 12 miljoen ton plastic onze oceanen in. Rivieren worden gezien als een belangrijke bron van afval in zee. Afval hoort niet in zee en rivieren. Schone rivieren zijn van levensbelang voor Nederland en onze natuur. Resultaten van eerdere afvalonderzoeken langs oevers, en de grote hoeveelheden afval die vrijwilligers daar jaarlijks opruimen, tonen aan dat onze rivieren vervuild zijn.

De onderzoekers van het Schone Rivieren-project vinden soms groot afval, zoals brandblussers, stapels laminaat, meubels en elektronica. De rivieroevers liggen echter vooral vol met kleiner afval, zoals piepschuim, wegwerpplastic en inmiddels onherkenbare plasticsnippers en folies. Ook worden er nurdles, de grondstof voor plastic producten op de oevers aangetroffen.

Het Schone Rivieren-project is het meest grootschalige afvalonderzoek in de Europese rivierdelta. De geïntegreerde methode die is gestoeld op citizen science, participatie en samenwerking vormt een wereldwijde inspiratiebron.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar rivieroeverafval langs de Maas en de Waal in de periode 2017-2019:

Resultaten rivierafvalonderzoek 2017-2019