Onderzoek

Voorjaarsmeting Schone Rivieren 2020

Laatste update: 09 november 2020

Het rivierafvalonderzoek is onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Met behulp van burgerwetenschap verzamelen we sinds 2017 gegevens over de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van rivierafval. Er zijn inmiddels meer dan 800 vrijwillige rivierafvalonderzoekers opgeleid die in het voorjaar en in het najaar metingen uitvoeren. Het onderzoek is het grootste afvalonderzoek in de Nederlandse rivierdelta.

Afval materialen voorjaarsmeting 2020 - credit Schone RivierenTussen 15 februari en 15 maart 2020 zijn er op 171 locaties langs de rivieren metingen uitgevoerd. Dit is de zesde onderzoeksperiode van het Schone Rivieren-project. De resultaten laten opnieuw een duidelijk beeld zien: onze rivieren zijn vervuild. Gemiddeld zijn er 454 stuks afval per 100 meter rivieroever gevonden. Meer dan 90 procent hiervan is plastic. Een kwart van het aangetroffen afval is wegwerpplastic.

De metingen zijn uitgevoerd langs de Maas en Waal op dezelfde meetlocaties als voorgaande jaren. Daarnaast zijn er 52 nieuwe meetlocaties langs de IJssel, het Hollands Diep, de Dordtse Kil, de Oude Maas en het Haringvliet onderzocht. Dit is het begin van de opschaling van het Schone Rivieren-project. De komende jaren zullen er steeds meer locaties en rivieren worden toegevoegd aan het onderzoek. In de factsheet zijn de belangrijkste resultaten van de Schone Rivieren-voorjaarsmeting van 2020 samengevat:

Factsheet Resultaten Voorjaarsmeting 2020