Onderzoek

Schone Maas 2016

Laatste update: 06 september 2021

Schone Maas was het eerste project waar uiteindelijk het landelijke project Schone Rivieren uit is voortgekomen. Schone Maas startte in 2012 met voorbereidingen voor de pilot die in 2013 plaatsvond met een vijftal Limburgse gemeenten, terreinbeheerders, Rijkswaterstaat en de provincie Limburg. 

In 2015 werd geconstateerd dat alleen opruimen dweilen met de kraan open is. Projectleider Sylvia Spierts-Brouwer bedacht toen samen met de projectgroep Schone Maas Limburg een onderzoeksmethode waarbij burgers mee konden helpen om inzicht te krijgen in het type aangespoelde afval op de oevers. Zodra inzichtelijk is welke spullen aanspoelen is immers het aanpakken van bronnen beter mogelijk. Deze citizen science methode werd voor het eerst in het voorjaar van 2016 uitgetest. De methode zou vervolgens uitgroeien naar de wetenschappelijk verantwoorde citizen science methode van Schone Rivieren.

Eindrapport Oeverafvalonderzoek Schone Maas 2016