Onderzoek

Top 25 recreatie-, sportvisserij en sanitair afval hotspots Nederlandse rivierdelta

Laatste update: 08 november 2021

Afval op de rivieroever achtergelaten door recreanten, vissers of als gevolg van bijvoorbeeld riooloverstort. Schone Rivieren heeft in opdracht van Rijkswaterstaat de meest vervuilde plekken langs de Nederlandse rivieren in kaart gebracht. Dit zijn de 25 grootste afval hotspots in de Nederlandse rivierdelta als het gaat om recreatie-, sportvisserij en sanitair afval.

Rivieren vormen een belangrijke transportroute voor plastic afval van land naar zee. Daar draagt het bij aan de plasticsoep. Schone Rivieren heeft een hotspot analyse uitgevoerd om de top 25 recreatie-, sportvisserij en sanitair afval hotspots in de Nederlandse rivierdelta vast te stellen. Een hotspot is een plek langs de rivieroever waar een bovengemiddelde hoeveelheid afval van een bepaalde bron wordt gevonden. Een hotspot kan betekenen dat er vlakbij een directe bron van vervuiling is, zoals een riooloverstort, lekkage van nurdles, moedwillige dumping of achtergelaten recreatieafval.

Unieke dataset maakt bronaanpak mogelijk

Voor de analyse zijn onder andere de resultaten van 932 metingen van Schone Rivieren gebruikt. De unieke Schone Rivieren dataset maakt het mogelijk om bepaalde bronnen van het afval te achterhalen en inzichtelijk te maken. Zo kan het probleem bij de bron worden aangepakt. In 2019 is het Rijk gestart met het programma ‘Intensivering aanpak zwerfafval rivieren’. Het doel is onder andere om een bronaanpak voor plastic zwerfafval op rivieroevers te ontwikkelen en te implementeren. Zo kan de instroom naar zee verminderd en zwerfafval op rivieroevers aangepakt worden.

Download hier het volledige rapport ‘Afval hotspots in de Nederlandse rivierdelta’ voor alle resultaten en aanbevelingen.