Onderzoek

Resultaten 2017-2019

Laatste update: 01 oktober 2020

Plastic zwerfafval is een wereldwijd groeiend milieuprobleem. Jaarlijks stroomt ongeveer 8 tot 12 miljoen ton plastic onze oceanen in. Rivieren worden gezien als een belangrijke bron van afval in zee. Afval hoort niet in zee en rivieren. Schone rivieren zijn van levensbelang voor Nederland en onze natuur. Resultaten van eerdere afvalonderzoeken langs oevers, en de grote hoeveelheden afval die vrijwilligers daar jaarlijks opruimen, tonen aan dat onze rivieren vervuild zijn.

De onderzoekers van het Schone Rivieren-project vinden groot afval, zoals brandblussers, stapels laminaat, meubels en elektronica. Ook liggen de rivieroevers vol kleiner afval, zoals piepschuimverpakkingen en stukken daarvan, wegwerpplastic en nurdles, de grondstof voor plastic producten.

Het Schone Rivieren-project is het meest grootschalige afvalonderzoek in de Nederlandse rivierdelta. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar rivieroeverafval langs de Maas en de Waal in de periode 2017-2019:

Resultaten rivierafvalonderzoek 2017-2019