Innovatieve Shoreliner ‘vangt’ zwerfafval in Haringvliet

23 november 2020

Deel dit artikel

Plastic afval ‘vangen’ in de haven voordat het naar zee drijft of aanspoelt op de oevers. In het Hollands Diep en Haringvliet gaat het innovatieve afvangsysteem de Shoreliner vervuiling tegen door plastic en ander drijvend afval op te vangen. De gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, de provincie, Rijkswaterstaat, IVN, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werken samen aan een pilot van het programma Schoon Haringvliet. In anderhalf jaar worden drie testlocaties in het Haringvliet onderzocht. Na een testperiode in Strijensas gaat de Shoreliner nu naar Numansdorp.

Shoreliner

De Shoreliner is een afvangsysteem waarmee drijvend afval kan worden afgevangen voordat dit op de oever aanspoelt of via de rivieren naar zee drijft en daar bijdraagt aan de plasticsoep. De Shoreliner is ontwikkeld door ingenieursbureau TAUW. Onder invloed van stroming en wind wordt het afval via een geleider naar een opvangoog geleid dat regelmatig wordt geleegd. Met het vangen, meten en sorteren van het drijfvuil wordt data verzameld die gebruikt kan worden om het beleid rondom de plasticsoep-problematiek vorm te geven. De pilot is opgestart met als doel ervaring op te doen en nieuwe kennis te ontwikkelen hoe het systeem het beste in de praktijk werkt.

In anderhalf jaar worden drie testlocaties in het Haringvliet onderzocht. Op 31 januari 2020 gaven gedeputeerde Adri Bom van de provincie Zuid-Holland en wethouder Paul Boogaard van gemeente Hoeksche Waard het startsein voor plaatsing van de Shoreliner naast de strekdam bij de ingang van de haven van Strijensas. Op 29 oktober is de Shoreliner verplaatst naar de volgende testlocatie bij Numansdorp.

Onderzoek bepaalt volgende locatie

De TU Delft onderzoekt de stroming, wind en getijdenbeweging in het Haringvliet, in opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met alle betrokken partijen. Dit onderzoek helpt om de meest effectieve locatie voor de Shoreliner te bepalen. De uitkomsten worden volgend jaar gecombineerd met de hotspotkaart voor zwerfafval van Rijkswaterstaat en het onderzoek van Schone Rivieren rondom het Haringvliet. Vrijwilligers van Schone Rivieren hebben in het Haringvliet dit najaar voor het eerst het rivierafval in kaart gebracht. De Shoreliner is nu verplaatst naar een van deze hotspots waar veel zwerfafval op de oever gevonden werd. Hij ligt vanaf 29 oktober in de buurt van de locatie bij Numansdorp.

Toekomst Shoreliner

De werking van de Shoreliner wordt de komende maanden op de nieuwe locatie gevolgd. Begin volgend jaar zal de Shoreliner vervolgens in het kader van de pilot worden verplaatst naar een derde locatie bij de haven van Stellendam op Goeree-Overflakkee. De exacte locatie wordt mede bepaald met behulp van de resultaten van het onderzoek de TU Delft.

Gerelateerd nieuws