Na hoogwater wordt ernstige vervuiling rivieren duidelijk

02 februari 2021

Deel dit artikel

Het hoge water in de rivieren, waarvan eind deze week een piek wordt verwacht, zal Nederland de dagen daarna weer tonen hoe groot het afvalprobleem is. Marijke Boonstra, woordvoerder Schone Rivieren: ‘Wie een kijkje gaat nemen op de rivieroevers als het water weer gezakt is, zal schrikken van alles wat er is aangespoeld. Vorig jaar vonden vrijwillige afvalonderzoekers van Schone Rivieren na het hoge water in het voorjaar gemiddeld maar liefst 450 stuks afval per 100 meter rivieroever. We vrezen dat dit ook nu weer zo is. Daarom is het hoog tijd dat het tij wordt gekeerd en het afvalprobleem effectief wordt aangepakt.’

Aanstaande donderdag en vrijdag wordt de piek verwacht in de Rijn, Waal en IJssel. Afgelopen dagen steeg ook het hoogwaterpeil in de Maas. Door regen- en smeltwater van sneeuw stijgt hier het waterpeil. Laaggelegen gebieden overstromen, zoals parkeerplaatsen bij recreatieplekken, waar altijd behoorlijk wat afval wordt achtergelaten.

Boonstra: ‘Als het water weer zakt, zullen we merken wat het water heeft meegebracht. Net als elk voorjaar na hoog water, liggen de rivieroevers vol afval, vooral plastic. Honderden burgerwetenschappers van Schone Rivieren doen in het voor- en najaar rivierafvalonderzoek op oevers langs deze rivieren.’

Schone Rivieren-vrijwilligers binnenkort weer op pad

De verwachting is dat er ook de komende monitoringsperiode grote hoeveelheden afval worden aangetroffen. Verreweg het meeste afval bestaat uit ondefinieerbare stukjes plastic. Ooit zijn dit bijvoorbeeld snoepverpakkingen geweest, maar inmiddels is de herkomst niet meer herleidbaar.

‘Het onderzoek maakt het afvalprobleem in onze rivierdelta duidelijk zichtbaar en daarmee de urgentie voor effectieve aanpak,’ aldus Boonstra. Tussen 15 februari en 15 maart gaan vele honderden Schone Rivieren-vrijwilligers weer op pad om het afval langs de Nederlandse rivieroevers in kaart te brengen.

Het rivierafvalonderzoek is onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee. Met behulp van burgerwetenschap verzamelt Schone Rivieren sinds 2017 gegevens over de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van rivierafval. Het onderzoek is het grootste afvalonderzoek in de Nederlandse rivierdelta. Bekijk hier de resultaten van de meest recente meting.

Gerelateerd nieuws