Nieuwe rol Plastic Soup Foundation binnen het project Schone Rivieren

30 januari 2023

Deel dit artikel

Vanaf begin 2023 is de rol van de Plastic Soup Foundation binnen Schone Rivieren veranderd als gevolg van het verleggen van de aandacht van de organisatie naar de effecten van plastic voor de menselijke gezondheid en het terugdringen van plastic productie. Deze wijziging is door de Plastic Soup Foundation als volgt toegelicht: 

“Sinds de start van het project ‘Schone Rivieren’ in 2018 is er veel veranderd in het plastic dossier. De bewustwording onder de Nederlandse bevolking voor plastic vervuiling is enorm toegenomen en enkele concrete maatregelen die de plastic vervuiling van zwerfafval voorkomen zijn ingevoerd. Samen met onze partners in het Schone Rivierenproject, IVN Natuureducatie en Stichting De Noordzee, hebben we daar een belangrijke bijdrage aan geleverd.

 Een van de grootste mijlpalen is de invoering van statiegeld op kleine PET-flesjes in 2021 (begin 2023 volgen ook de blikjes). Hiermee verdwijnt een van de grootste veroorzakers van zwerfafval in Nederland, de schatting is dat kleine PET-flesjes in het milieu nu al met 70-80% zijn afgenomen, voor blik wordt minimaal eenzelfde reductie verwacht. Verder is de Europese Single Use Plastic richtlijn ingevoerd die meerdere wegwerpproducten (die vaak als zwerfafval in het milieu aangetroffen worden) verbiedt op de hele Europese markt.

 Het probleem van plastic vervuiling in de Nederlandse Delta is daarmee zeker nog niet volledig opgelost. De doelstelling om tot een plastic vrije delta te komen in 2030 wordt nog altijd onderschreven en gesteund door Plastic Soup Foundation. De rol van Plastic Soup Foundation zal hier echter in veranderen.

Focus Plastic Soup Foundation
Plastic vervuiling is een mainstream onderwerp geworden, het is inmiddels onderkend als planetaire grens en een Global Plastic Treaty is in de maak. Meer en meer organisaties zijn anno 2022 werkzaam op het plastic dossier en dit aantal neemt nog altijd toe.

 Als organisatie willen we met de middelen die we hebben maximale impact realiseren, daarom stellen we onze plastic focus nog scherper. Bij alles wat we (gaan) doen stellen we onszelf de vraag ‘Wat is de relatie met de menselijke gezondheid?’ en ‘Draagt het bij aan het dichtdraaien van de plastic kraan?’. Onze jaarlijks terugkerende Plastic Health Summit speelt hier een centrale rol in.”

 

Toekomstige samenwerking met partnerts uit het project Schone Rivieren

IVN Natuureducatie en Stichting De Noordzee zetten het project Schone Rivieren voort in 2023, onze delta is immers nog lang niet verlost van de plastic vervuiling. Waar mogelijk zal Plastic Soup Foundation dit ondersteunen met communicatie, netwerk en kennis, maar de rol als projectpartner stopt per 1 januari 2023. Wel blijft Plastic Soup Foundation verbonden met het project als ondersteunende partner. Waar mogelijk zullen ze IVN Natuureducatie en Stichting De Noordzee blijven steunen in onze gezamenlijke droom, een plastic vrije delta.