Onderzoeksresultaten motivatie Schone Rivieren vrijwilligers gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift “Research for All”

15 september 2023

Deel dit artikel

Burgerwetenschappers tegen de plastic soep: Wat drijft de vrijwilligers van Schone Rivieren?

Onze vrijwilligers zijn onze helden. Zonder de duizenden vrijwilligers zouden we de oevers niet kunnen opruimen op zo’n grote schaal en het Schone Rivieren onderzoek niet kunnen uitvoeren. Recent heeft een team van onderzoekers van de Universiteit Leiden een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de motivatie, verwachtingen en achtergrond van deze betrokken burgerwetenschappers. Hieraan hebben 122 Schone Rivieren rivierafvalonderzoekers en opruimers in het eerste jaar aan meegewerkt. Het onderzoek is nu gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift “Research for All”!

In actie tegen plasticvervuiling!

Een cruciaal aspect van het onderzoek was het begrijpen van wat vrijwilligers motiveert om deel te nemen aan de monitoring van plasticvervuiling op Nederlandse rivieroevers. De bevindingen laten zien dat de overgrote meerderheid van de deelnemers gedreven wordt door activisme.

Wie zijn de Schone Rivieren rivierafvalonderzoekers?

Deelnemers bleken gemiddeld van middelbare leeftijd te zijn, hoogopgeleid en er deden ongeveer evenveel mannen als vrouwen mee. Bijna de helft van de vrijwilligers eerder ervaring opgedaan met wetenschappelijk onderzoek. De Schone Rivieren onderzoekers willen graag de bron van plastic vervuiling aanpakken en bijdragen aan oplossingen. Meer persoonlijke motivaties, zoals de wens om te leren of omdat het leuk is om wetenschappelijk onderzoek te doen, namen significant af na een jaar deelname. Hun verwachtingen over het project voordat ze begonnen, waren in lijn met hun belangrijkste motivaties.

Betekenisvolle bijdrage

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de ontwikkeling van het Schone Rivieren project en dragen bij aan het grotere veld van burgerwetenschap, met name in onderzoek naar plasticvervuiling. Het benadrukt het belang van het begrijpen van de drijfveren van vrijwilligers en hoe hun betrokkenheid in de loop van de tijd kan veranderen.

Lees het volledige onderzoeksartikel gepubliceerd in het tijdschrift “Research for All” hier: https://doi.org/10.14324/RFA.07.1.14

We willen onze oprechte dank betuigen aan: Liselotte Rambonnet, Hanneke Reinders en Anne M. Land-Zandstra van de Universiteit Leiden voor hun inzet en toewijding aan het begrijpen van onze vrijwilligers. Samen werken we aan een schonere toekomst voor onze rivieren!