Oproep richting overheid: “Start nu met monitoring van rivierafval”

25 mei 2020

Deel dit artikel

Schone Rivieren heeft vorige week een zienswijze ingediend voor de actualisatie van Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Hierin pleiten we als Schone Rivieren (IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee) voor afvalmonitoring op rivieroevers.

Op dit moment is er geen wettelijke verplichting voor het monitoren van rivierafval. Als Schone Rivieren vinden wij dit problematisch. Dit is DE reden geweest waarom Schone Rivieren is gestart met het onderzoek. Want meten is weten. En weten is kunnen acteren als overheid richting vervuilers. De resultaten van het Schone Rivieren onderzoek laten een duidelijk beeld zien, onze rivieren zijn vervuild. Actie is nu nodig.

Onze zienswijze

De overheid herkent dat rivierafval een belangrijk aandachtspunt is voor het onderzoeken van bronnen van zwerfafval in zee. Echter de monitoring van rivierenafval is niet opgenomen in Kaderrichtlijn Marien en ook niet in de huidige Kaderrichtlijn Water.

Wij pleiten daarom voor opname van landelijke rivierafval monitoring op oevers in het stroomgebied van de Rijn en de Maas, Schelde en de Eems volgens de rivier OSPAR methodiek ontwikkeld door Schone Rivieren voor effectieve bronaanpak van rivierenafval en daarmee de aanpak van afval in zee. Dit zijn onze argumenten:

1) Meten is weten

2) Uitbreiding van het monitoringprogramma is noodzakelijk voor effectieve bronaanpak van zwerfafval in zee en in rivieren

3) Het ontwikkelde rivier OSPAR protocol is bewezen zeer geschikt voor het karakteriseren van het type en de samenstelling van zwerfafval op rivieroever.

Voor de aanpak van afvalbronnen is gestandaardiseerde monitoring noodzakelijk en van essentiƫle waarde. De methodiek is beschikbaar en geschikt bevonden door Wageningen Universiteit en behoeft dus geen jarenlange ontwikkeling. Ook is het van groot belang dat het onderzoek en de gebruikte methodiek worden afgestemd in Europa zodat gegevens met elkaar vergeleken kunnen worden. Alleen dan kan er met de resultaten gezamenlijke Europese maatregelen genomen kunnen worden. Schone Rivieren zet zich hiervoor in.

Afval hoort niet in zee en rivieren. Schone rivieren zijn van levensbelang voor Nederland en onze natuur. We zien uit naar de reactie op onze zienswijze.

Lees hier onze zienswijze.

Lees hier meer over onze internationale inzet.