Schone Rivieren aangesloten bij Community of Practice Plastic

18 juni 2020

Deel dit artikel

Op World Oceans Day op 8 juni 2020 maakten Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en RDM Centre of Expertise (RDM CoE) van Hogeschool Rotterdam bekend dat zij samen met ruim twintig andere organisaties uit Zuid-Holland gaan samenwerken aan de aanpak van plastics in onze rivieren. De organisaties ondertekenden onlangs een intentieverklaring om gezamenlijk plastics in water aan te pakken. Namens Schone Rivieren is Hannah van de Kerkhof van Plastic Soup Foundation aangesloten bij deze samenwerking.

De betrokken partijen delen kennis en ontwikkelen gezamenlijk kennis op het gebied van het meten, afvangen en het stimuleren van hergebruik van plastics in water. De partijen brengen eerst het probleem in kaart en verkennen vervolgens gezamenlijk maatregelen, met als uiteindelijk doel plasticvrije Zuid-Hollandse rivieren en wateren. Deze Community of Practice Plastic (CoPP) kijkt vanuit het watersysteem en werkt feitelijk als een snelkookpan, doordat partijen direct met elkaar in contact staan en initiatieven snel gedeeld kunnen worden. De CoPP richt zich in eerste instantie op de Rijn en de Maas en haar zijarmen. Belangrijke vragen zijn hierbij: Hoe kunnen we het probleem van plastics in water goed in kaart brengen (meten)? Hoe kunnen we plastics uit het watersysteem krijgen (afvangen)? En hoe kunnen we deze plastics weer terugbrengen in de productieketen (verwerken)?

Gezamenlijk belang

Arjan Driesprong, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid is verheugd over deze samenwerking: “Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat is van het grootste belang voor onze gezondheid en onze flora en fauna. Echter, het verminderen van plastic vervuiling in water is een uitdaging die we niet alleen kunnen oplossen en is een gezamenlijk belang. Ik ben dan ook heel blij met deze samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, gemeenten, waterschappen, onderwijsinstellingen, start-ups en NGO’s.”

Tijmen den Oudendammer, regisseur van de CoPP bij RDM Centre of Expertise van Hogeschool Rotterdam: “Bij RDM CoE koppelen we actuele vraagstukken uit het werkveld aan onderzoek en onderwijs. Door de Community of Practice brengen we kennis en netwerken bij elkaar om een maatschappelijk urgent probleem als plastic soep aan te pakken. Er is veel behoefte aan inzicht in de omvang van het probleem en aan praktische oplossingen om dit aan te pakken. Gezamenlijk kunnen we stappen zetten om vanuit de Rijn-Maasdelta kennis op te doen en oplossingen uit te dragen voor de aanpak van plastic in rivieren en regionale wateren wereldwijd.”

Deelnemers CoPP

Aan de CoPP nemen deel: AllSeas, Antea Group, Braveheart Marine, By the Ocean We Unite, Clear Rivers, Deltares, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Heijdra Milieu, Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, MRD Marine Support, Natuur- en Milieu Federatie Zuid-Holland, Noria Sustainable Innovators, Plastic Soup Foundation, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Tauw, Technische Universiteit Delft, The Great Bubble Barrier, Universiteit Leiden en Wageningen Universiteit. Deze partijen zijn aangehaakt vanwege hun gezamenlijke doelstelling om een bijdrage te leveren voor het zwerfafvalprobleem in het water. Deze mix van partijen is bijzonder en zorgt voor veel creativiteit.