Schone Rivieren op Euronews

04 oktober 2022

Deel dit artikel

Al jaren monitoren onze Schone Rivieren onderzoekers het rivierafval in Nederland, maar van monitoring op Europese schaal is nog weinig sprake. En dat is wel hoog nodig om afvalbronnen te achterhalen en aan te pakken. Het plastic afval probleem stopt niet aan de grens, zeker niet bij grensoverschrijdende beken en rivieren. Dat vraagt om samenwerking om te komen tot een gezamenlijke oplossing, zoals in het het inmiddels afgeronde Interreg project LIVES (litter free rivers and streams).

Sylvia Spierts-Brouwer (projectleider Schone Rivieren en LIVES) trok samen met een groep vrijwilligers het gebied rond de Maas in Borgharen in en deelde het Schone Rivieren en Maas Cleanup verhaal op Euronews. Hiermee hopen we Europese initiatieven te inspireren met onze Schone Rivieren methoden en een oproep te doen tot Europese wetgeving omtrent rivierafvalmonitoring.

Bekijk het Euronews item hieronder, of lees het artikel “How to put an end to litter and the poisonous plastic in our rivers and streams?” op de Euronews website.

LIVES richtte zich op het gezamenlijk terugdringen van plastic afval in de Maas en de beken die hierin uitmonden. Meer informatie en de geleerde lessen lees je hier.