Resultaten opruimacties 2019 bekend

De opschoonacties van 2019 zijn afgerond en alle resultaten zijn compleet. Een record aantal vrijwilligers hebben zich door weer en wind ingezet om het afval langs de Maas op te ruimen, waarvoor veel dank! In deze nieuwsbrief worden de resultaten gepresenteerd, enkele belangrijke ontwikkelingen besproken en inspirerende initiatieven toegelicht.

Om de cijfers van 2019 in een goed kader te kunnen plaatsen worden allereerst de cijfers van 2018 gegeven. In 2018 zijn meer dan 1800 vrijwilligers bezig geweest met opruimen. Samen hebben ze 98 gebieden opgeschoond en hiermee 4187 vuilniszakken van 60 liter verzameld. Dit is een gemiddelde van 36,7 zakken per gebied. Hiermee kende 2018 een stijging betreft gevonden afval van 24% ten opzichte van 2017. Dit was te verklaren door de hogere winter waterstand van de Maas met een langdurige zuidwesterstorm.

Betreft 2019, in de periode van maart tot en met half mei 2019 zijn meer dan 2800 vrijwilligers druk bezig geweest om ongeveer 200 kilometer Maasoever vrij te stellen van, met name, plastic afval. Dit is een stijging van 55 % ten opzichte van het aantal vrijwilligers dat in 2018 hebben opgeruimd. Samen hebben deze vrijwilligers 140 opruimgebieden opgeschoond. Dit zijn er 42 meer dan vorig jaar!

De opruimers hebben van deze 140 opruimgebieden zijn 4335 vuilniszakken van 60 liter gevuld. Dit komt neer op 31 zakken van 60 liter per gebied. Dit is een lager gemiddelde dan vorig jaar, wat vermoedelijk komt door een lagere winter waterstand ten opzichte van vorig jaar.

We zijn alle vrijwilligers én de lokale coördinatoren van gemeenten en terrein beherende organisaties zeer dankbaar voor hun inzet en hopen ook volgend jaar weer een beroep op hen te mogen doen. In de tussentijd spannen wij ons als SchoneMaas partners in om eenieder te overtuigen van de urgentie om geen afval meer in de rivieren terecht te laten komen!

Verder lees je in deze nieuwsbrief over:

 • Piet Wijnen – Ontstaan Peel en Maas Schoon
 • Gebruik Litterati app
 • Groeiende groep op Social Media
 • Toelichting op het project LIVES – over de grens
 • Universiteit Leiden zoekt opruimers
 • WWF – VN Verdrag tegen plastic – Teken ook!
 • SchoneMaas en SchoneRivieren in het nieuws

Piet Wijnen aan het woord – 1 jaar Peel en Maas Schoon: “Aanpakkers van zwerfafval”

Peel en Maas Schoon vormt de verzameling van burgerinitiatieven uit die gemeente die zich stuk voor stuk inzetten om zwerfvuil op te ruimen. Als rivier afvalonderzoeker van Schone Rivieren raakte Piet betrokken. Piet aan het woord:

“Het begon met een oproep in “HALLO Peel en Maas” in mei 2018 waarin de gemeente alle vrijwilligers die zwerfafval opruimen uitnodigde voor een bedankavond onder het motto “Een schoon Peel en Maas dankzij jou!”. Het werd een succes, want vanuit diverse dorpen kwamen een 30-tal vrijwilligers opdagen, die regelmatig zwerfafval opruimen, maar dat niet van elkaar weten. Al direct was een tiental vrijwilligers bereid om – samen met de gemeente – voor een gezamenlijke aanpak te kiezen. Zo gezegd, zo gedaan: al in juli werd het burgerinitiatief “Peel en Maas Schoon” opgericht en zouden we met onze eerste gemeente-brede-actie meedoen met de World Cleanup Day van 15 september 2018. Maar liefst 40 supporters gingen aan de slag en haalden in 2 uur tijd zo’n 80 zakken met zwerfafval op!

Al snel ontstond het idee voor een grootscheepse vervolgactie: NL Schoon in maart 2019. In een paar maanden tijd werden in alle 11 kerkdorpen 11 verenigingen gevonden die met ons mee gingen doen, geweldig! En mede op voorstel van die verenigingen hebben we er een hele opschoonweek van gemaakt, met een prachtig resultaat: 360 aanpakkers haalden 480 zakken zwerfafval op!

En weer organiseerde de gemeente een bedankavond in juni 2019, trots op dit geweldige burgerinitiatief van “Peel en Maas Schoon”…..en dat binnen 1 jaar!”

Litterati – gebruik de app en help mee met de bronaanpak!

Om producenten aan te kunnen spreken op hun verantwoordelijkheid roepen we iedereen op om ook mee te doen met de inventarisatie wat we aantreffen op de oevers van de Maas. Er is eenvoudige app voor beschikbaar.

Alle afvalitems met een herkenbaar/leesbaar merk die tijdens het onderzoek worden aangetroffen, willen we graag registeren zodat producenten aangesproken kunnen worden op hun verantwoordelijkheid. Met behulp van de Litterati-app kun je afvalitems op jouw traject met een merk ‘taggen’ met de naam van het merk.

Met de Litterati-app kun je precies vastleggen waar welk afval is aangetroffen, van welk materiaal het is gemaakt en wie de producent is. Zo krijgen we een goed beeld welke afvalitems met herkenbare merken er langs de rivieren worden gevonden.

Wil jij bijdragen aan het in kaart brengen van de bronvervuiling? Bekijk dan via deze link het filmpje over hoe Literatty werkt en lees de stappen die je moet zetten om lid te worden van de Schone Rivieren Community. Je kunt ook via deze link de app downloaden. Onderstaand alvast enkele tips voor het gebruik van de app:

 • Het is ook mogelijk om in de app eerst alleen foto’s van de items te maken. Vervolgens kun je dan thuis via jouw ‘Gallery’ in de Litterati-app op je gemak al het afval taggen wat op de foto’s staat. De foto is in de app namelijk al automatisch gekoppeld aan de locatie waar je de foto hebt genomen.
 • Je hebt geen internet nodig tijdens het maken van de foto’s. Wanneer je thuis komt, kun je via de ‘Gallery’ de foto’s met je WiFi uploaden! Dit gebeurt automatisch als je via ‘Instellingen’ kiest voor ‘Alleen uploaden bij WiFi-verbinding’.

Groeiende groep op Social Media

2019 is het jaar waarin we de grootste groei mogen noteren betreft ons social media bereik. Zowel de SchoneMaas facebook pagina als de SchoneRivieren facebook pagina groeien snel. Zo is de facebookpagina SchoneRivieren binnen een maand gegroeid van 11 naar 279 leden en kent de SchoneMaas facebookpagina inmiddels 790 volgers. Aangezien al deze leden en volgers vele honderden vrienden hebben die de op deze pagina’s geplaatste berichten ook zien kennen deze pagina’s een groot bereik. Hiermee proberen we enerzijds de bewustwording te vergroten en anderzijds ervoor te zorgen dat leden en volgers een community gevoel ontwikkelen en inzien dat ze niet alleen de strijd tegen de plastic-soep aangaan.

Zo kunnen hulpvragen voor sterk vervuilde gebieden op deze pagina’s worden uitgezet, opmerkelijke vondsten en SchoneMaas gerelateerde nieuwsberichten gedeeld worden. Mocht je nog geen lid zijn en hier wel behoefte aan hebben, klik dan op de onderstaande logo’s of zoek ons zelf op onder de naam SchoneRivieren en SchoneMaas en wordt lid. Ook kun je ons op twitter volgen of berichten op twitter plaatsen met de hashtag #SchoneRivieren en #SchoneMaas. Dit allemaal onder het motto, samen maken we het verschil!

LIVES: Euregionaal project Litter free RIVErs and Streams

LIVES, Litter Free Rivers and Streams

De Schone Maas gaat stroomopwaarts, althans zo kun je het project LIVES wel een beetje beschouwen!

De Provincie Limburg stimuleert de ontwikkeling van een gezonde en aantrekkelijke omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Deelname aan het project ‘Litter free rivers and streams’ [LIVES] draagt bij aan de reductie van plastic afval in het stroomgebied van de Maas. Plastic afval schaadt ons milieu en vormt een gevaar voor de volksgezondheid, de biodiversiteit, de scheepvaart en het landschap. Op dit moment is er geen EU-wetgeving over dit onderwerp; elk land en elke organisatie houdt zich bezig met de plastic vervuiling volgens zijn eigen strategie. Een succesvolle oplossing hangt af van een uitgebreide, grensoverschrijdende aanpak die voorkomt dat plastics naar de zee stromen. Grensoverschrijdende samenwerking is essentieel omdat de stroomgebieden niet overeenkomen met de administratieve grenzen van staten.

LIVES is een project dat zich richt op een zwerfafvalvrije Maas en haar zijrivieren in het stroomgebied binnen de Euregio Maas-Rijn.  50% van de beschikbare 1,5 miljoen euro wordt voorzien door de EU (Interreg V-A). Het doel van LIVES is om een ​​gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak te organiseren om plastic afval in het Maas stroomgebied te verminderen.

Centraal in het project zijn 4 werkpakketten: 1. een uitgebreide analyse van de huidige afvalsituatie in de Maas en haar zijrivieren, 2. maatregelen nemen om de hoeveelheid afval te verminderen, zoals opruimacties en de installatie van vijf verschillende soorten afvalvangers, 3. het maken van grensoverschrijdende afspraken tussen overheden, en 4. uitgebreide communicatie naar het publiek. Hoewel er op lokaal niveau al verschillende initiatieven zijn, wil LIVES een meer samenhangende grensoverschrijdende aanpak aanmoedigen.

Het project bestaat uit een brede alliantie tussen regionale overheden en stakeholders: Provincie van Limburg (NL), Waterschap Limburg (NL), Rijkswaterstaat-Ministerie van Infrastructuur en Water (NL), Vlaamse Milieumaatschappij (BE), Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (BE), Vlaamse Waterwegen NV (BE), Waterschap Eifel-Rur (GER), Zuyd Hogeschool (NL), Open Universiteit (NL), RWTH Aachen Universiteit (GER).

Het project Schone Maas Limburg sluit vooral aan bij het werkpakket 2 met de opruimacties. Tevens draagt het bij aan de overige werkpakketten doordat kengetallen, informatie, netwerken en ervaring worden gedeeld.

Neem voor meer informatie contact op met De Provincie Limburg of de projectmanager van LIVES Mw. Sylvia Spierts-Brouwer: sw.spierts@prvlimburg.nl 0031-6-15529163

Universiteit Leiden zoekt opruimers

Als onderdeel van het Schone Rivierenproject doet de Universiteit Leiden onafhankelijk onderzoek naar de motivaties en ervaringen van vrijwilligers aan dit project.  Daarvoor wil ik je vragen een vragenlijst in te vullen, dit duurt ongeveer 15 minuten. Je komt bij de vragenlijst via deze link. Heb je al eerder een vragenlijst van de Universiteit Leiden ingevuld voor jouw deelname als opruimer? Dan hoeft je deze enquête niet nogmaals in te vullen, je ontvangt op een later moment een persoonlijke vragenlijst via de mail, mits je dat hebt aangegeven.

WWF – VN Verdrag tegen plastic – Teken ook!

We kunnen niet langer wegkijken. Wegkijken van een zeeschildpad die verstrikt raakt in plastic, een walvis met een door plastic gevulde maag, een Konik paard dat plastic van een struik plukt in plaats van bladeren en een albatros die stukjes plastic voert aan haar jong. Om dit probleem wereldwijd aan te pakken, is een VN-verdrag essentieel. Daarom wil het WWF dan ook een VN-verdrag dat alle plasticvervuiling stopt. Alleen een Europees verbod op plastic wegwerpartikelen als rietjes, bestek en roerstaafjes is niet genoeg. Help je mee?

Teken de petitie op wwf.nl/stopplastic

Het verdrag zal strenge doelen stellen om plastic te verminderen voor elke lidstaat van de VN en iedere staat verplichten om een nationaal actieplan te maken om het doel te bereiken.

Schone Maas in het nieuws

Schone Maas en haar broer Schone Rivieren zijn dit jaar uitgebreid in het nieuws geweest. De groeiende groep opruimers en onderzoekers zorgen ervoor dat de pers ons steeds vaker benaderd. Schone Maas wil een ieder die hieraan heeft bijgedragen dan ook bedanken voor zijn of haar inzet. Samen maken we het verschil! Onderstaand enkele leuke nieuwsberichten en aankondigingen van tv-uitzendingen.

 • Bekijk via deze link het nieuwsbericht van L1 over het plastic probleem en ons project SchoneMaas.
 • Bekijk via deze link hoe studenten protesteren tegen de plastic soep
 • Bekijk via deze link hier hoe de plastic soep in Venlo aangepakt wordt
 • Bekijk via deze link de opname van het jeugdjournaal in Borgharen
 • Bekijk via deze link alle nieuws rondom het project SchoneRivieren (aanrader!)
 • Bekijk via deze link hoe Eijsden-Margraten zijn eigen Cleanup team heeft opgezet
 • Bekijk via deze link het nieuwsbericht over de aflevering die is opgenomen door het KRO
 • NCRV programma De Monitor, de tv opnamen wordt 15 september 2019 uitgezonden!
 • Bekijk via deze link het nieuwsbericht van KRO-NCRV programma De Monitor over waar ons plastic afval belandt

10 tips voor effectieve schooncommunicatie

Communicatie is een belangrijk instrument om gedrag van inwoners op een positieve manier te veranderen. Gebruik deze 10 tips als je werkt met teksten, communicatie-uitingen en adviezen. Op deze manier zet de doelgroep eerder de gewenste stap.

Download de tips