Lek

Schone Lek

De Nederrijn zet zich vanaf de gemeente Wijk bij Duurstede voort als de Lek. Zo’n 62 kilometer meandert deze rivier door de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Bij Kinderdijk verenigt de Lek zich met de Noord tot de Nieuwe Maas. In het hart van ons land stroomt deze belangrijke ader van het rivierensysteem: onmisbaar voor de binnenvaart, cruciaal voor de waterveiligheid in het westen en geliefd bij recreanten.

In het afgelopen decennium heeft de rivier door het vergraven van uiterwaardenmeer ruimte gekregen om de steeds frequentere hoge rivierafvoeren te kunnen verwerken. Helaas krijgt ook afval veel ruimte op de Lekoevers. De waterstand van de Lek kan door het jaar heen behoorlijk verschillen. Daardoor legt het water veel plastic rivierafval neer wanneer het zich terugtrekt, en is er een groot risico dat de rivier bij hoog water afval meeneemt naar zee waar het bijdraagt aan de plasticsoep-problematiek.

Met Schone Lek, onderdeel van Schone Rivieren, doen we daarom sinds 2018 ons best om het afval in kaart te brengen, op te ruimen en uiteindelijk de instroom van plastic afval in de rivier te stoppen. Dat doen we onder andere door:

  • Opruimen – In alle Utrechtse gemeenten langs de Lek werken we inmiddels samen met ambtenaren en lokale vrijwilligersgroepen. We zetten regelmatig publieke acties op om de oevers vrij te maken van afval en blijvend aandacht te vragen voor het rivierafvalprobleem.
  • Onderzoeken – Dankzij de inzet van zo’n 150 vrijwillige rivierafvalonderzoekers monitoren we sinds 2020 systematisch de samenstelling van het rivierafval.
  • Ontdekken – We laten niet alleen de vervuiling, maar ook de schoonheid van de Lekoevers zien. Met dat doel organiseren vrijwilligers, vaak in samenwerking met lokale IVN-afdelingen, rivierexpedities voor een breed publiek.
Doe mee!

Wil je meehelpen aan een Schone Lek of aan Schone Rivieren in het algemeen? Je bent van harte welkom om bij te dragen op een manier die bij jou past!

  • Houd de agenda in de gaten om je op te geven voor één van onze publieke opruimacties. Wil je liever een eigen actie opzetten of je langdurig inzetten? Neem contact op met de riviercoördinator.
  • Wil je rivierafvalonderzoeker worden? Geef hier je interesse door.

Opruimen flesjes rivieroever Lek - copyright Schone Rivieren

Wij werken samen met de volgende partners voor een Schone Lek:

Duurzaam Lopikerwaard

Enjoycleaningup

Gemeente Houten

Gemeente IJsselstein

Gemeente Nieuwegein

Gemeente Wijk bij Duurstede

IVN afdeling Wijk bij Duurstede

IVN afdeling Nieuwegein-IJsselstein e.o.

IVN Natuureducatie

Lekjutters Vijfheerenlanden

No Plastic Runner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Rijkswaterstaat

Werkgroep Opgeruimd Wijk

Over De Lek

De Lek loopt van de Nederrijn bij Wijk bij Duurstede naar de Nieuwe Maas bij Krimpen aan de Lek. De rivier is onderdeel van de hoofdstroom van de Rijn en daarmee belangrijk voor de scheepvaart tussen Rotterdam en Duitsland. De lengte van de Lek is 62 kilometer en heeft breedtes tussen de 180 en 330 meter. De rivier ligt 5.3 meter onder NAP.

De Lek kreeg pas in 1122 de belangrijkste positie tussen Duitsland en Nederland, toen werd de rivier definitief de hoofdstroom van de Rijn omdat bij Wijk bij Duurstede de oorspronkelijke Rijnloop werd afgedamd. De oude Rijnloop via onder meer de Kromme Rijn en de Oude Rijn verloor door de veranderde waterhuishouding sindsdien zijn betekenis als hoofdwaterweg. In 1285 werd vervolgens de Hollandse IJssel bij Klaphek afgedamd waardoor de stad Utrecht de directe verbinding met de rivier verloor. Om deze verbinding te herstellen werd in 1374 de Vaartsche Rijn gegraven en bij Vreeswijk een houten sluis aangelegd.

Omdat de rivier zo’n belangrijke handelsroute is, zijn in de laatste vijftien jaar de dijken langs de Lek verhoogd en heeft de rivier, door het vergraven van uiterwaarden, meer ruimte gekregen om hoge rivierafvoeren te verwerken.

Heb je een vraag over de Lek?

Neem dan contact op met de riviercoördinator van Schone Lek:

Maurits Grievink

Riviercoördinator Lek

m.grievink@ivn.nl