Enquete vervuiling Gelderse Rivieren

Denk bijvoorbeeld aan: Droogte, overstromingen, zwerfafval, biodiversiteit, stikstofdepositie, gebrek aan recreatiemogelijkheden of teveel recreatiedrukte, waterveiligheid.
2a. Hoe belangrijk vindt u natuurherstel langs de Gelderse rivieren?
Mogen we contact opnemen om hier verder over van gedachte te wisselen?

 

Invullen kan uiterlijk tot en met vrijdag 16 september.