19

november 2022

-

19

november 2022

Schone Rivieren Inspireert 2022

GeoFort Herwijnen 13.30 tot 18.00 uur

Op zaterdag 19 november 2022 nodigen we alle rivierafvalonderzoekers uit voor Schone Rivieren Inspireert: een middag vol inspiratie, informatie en uitwisseling rondom Schone Rivieren als dank voor jullie trouwe inzet.

We willen de successen van jouw inzet en die van je Schone Rivieren maatjes vieren, en de balans opmaken van waar we staan in de vaart naar ons doel plasticvrije rivieren in 2030. Het wordt een actieve middag waarin jouw ervaring centraal staat, waarbij we samen de koers voor voortzetting van Schone Rivieren richting geven en je blik verruimen.

 

Aanmelden

We nodigen jou uit in het GeoFort te Herwijnen waar we samen ons 5-jarig bestaan vieren. Kom jij ook?

Inschrijven is niet meer mogelijk

 

 

Praktische Informatie

Datum: Zaterdag 19 november 2022, 13.30 tot 18.00 uur
Voor wie: Rivierafvalonderzoekers, vrijwilligers, alliantiepartners en andere betrokkenen bij Schone Rivieren
Locatie: GeoFort (Herwijnen)
Hoe kom je op locatie? Wij verzorgen busvervoer van station Geldermalsen naar GeoFort en terug. Het GeoFort is ook bereikbaar per auto en biedt gratis parkeergelegenheid.
Aanmelden: Uiterlijke aanmelddatum is 10 november 2022. Inschrijven is niet meer mogelijk

Over GeoFort

GeoFort is een interactief science center waar de toekomst van de planeet aarde centraal staat. Je leert er bijvoorbeeld over Earth shot; wereldwijde beweging met David Attenborough en Prins William om in 10 jaar tijd grote problemen zoals de plastic soep op te lossen. Vanuit de gedachte: Als je de urgentie voelt en positief bent ingesteld kom je in actie!

Programma

12.50 uur        Vertrek bus vanaf station Geldermalsen naar GeoFort
13.30 uur        Inloop GeoFort
13.55 uur        Welkomstwoord
14.25 uur        Lezing ‘Opsoek naar Ubuntu: De stroom van ons bestaan’:
Wij maken allemaal deel uit van deze wereld, waar we met elkaar ook het verschil kunnen maken. Ik ben, omdat wij zijn, omdat de aarde is. Zo is de blauwe hesjes beweging van Schone Rivieren een voorbeeld van een Ubuntu gemeenschap, waarin we samen nog veel meer kunnen bereiken. Annette Nobuntu Mul (oprichter Ubuntu Society) neemt ons mee in een interactief verhaal over Ubuntu. Een Afrikaanse inspirerende levensfilosofie met Mandela als voorbeeld.

15.00 uur        Workshops en excursies 1e ronde
16.00 uur        Korte pauze
16.15 uur        Workshops en excursies 2e ronde
17.00 uur        Afsluitende  borrel
17.45 uur        Vertrek bus vanaf GeoFort naar station Geldermalsen

Workshops en excursies

Tijdens Schone Rivieren Inspireert kan je kiezen uit de volgende workshops / excursies. Je kan voorkeur aangeven op locatie.

1. GeoExperience
In deze workshop beleef je in korte tijd de belangrijkste educatieve onderdelen van het museum over de toekomst van de planeet aarde. Je zoekt je route door het klimaatdoolhof. Dit doolhof hangt vol met 80 kaarten over hitte, droogte, overstromingen en zeespiegelstijging. De laatste deur gaat alleen open als je de vragen goed hebt beantwoord… Je stapt in een lift naar het diepste van de aarde en ervaart hoeveel thermische energie er in de aarde zit opgeslagen. Je doet een energietransitiespel en beleeft welke variabelen er zijn in deze transitie.

2. Workshop INDABA: Betrokken Besluitvorming vanuit Ubuntu
De wereld is op zoek naar gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, veiligheid en duurzaamheid. Emancipatorische bewegingen en burgerbewegingen schieten als paddenstoelen uit de grond. En die zijn ook nodig: de fundamentele vraagstukken, van sociaal tot ecologisch, krijgen we niet meer opgelost met individueel, gefragmenteerd denken en handelen. Maar hoe bereiken we een ‘een voor allen’ met zoveel ogenschijnlijk tegengestelde belangen?
Daarvoor kunnen we putten uit de oude wijsheid van het Afrikaanse continent, het diepgewortelde mens- en wereldbeeld Ubuntu: ‘ik ben omdat wij zijn’. Ubuntu komt tot uitdrukking in de Indaba, een ontmoeting waarin gemeenschappelijkheid vooropstaat. In deze workshop laat Annette Nobuntu Mul de Indaba een inspiratiebron zijn voor iedereen die zoekt naar draagkracht in besluitvorming. Ze geeft concrete handvatten en stappen voor alle samenwerkende co-creaties op micro-, meso- en macroniveau.

3. Workshop Schone Rivieren Hackathon
Door jaren van onderzoek krijgen we een steeds beter beeld van de samenstelling van zwerfafval en gaan we vanuit Schone Rivieren steeds meer aan de slag met oplossingen. Dit najaar organiseren wij een hackathon met deelnemers uit de hele keten, om preventieve interventies en maatregelen voor deze veel gevonden items te ontwikkelen: piepschuim, sanitair afval en single-use plastics. Tijdens de Schone Rivieren Hackathon gaan we deze drie uitdagingen aanpakken. De uitdagingen zijn ‘wicked problems’ en kennen per vraagstuk meerdere factoren en verschillende perspectieven.

In deze workshop, voorafgaand aan de hackathon, bekijken we de casussen en wisselen we onze kennis met elkaar uit. Wat zijn jouw waarnemingen in het veld? Welke vragen komen er bij jou per uitdaging op? Denk met ons mee en geef jouw boodschap mee voor de hackathon! Workshop door Marja Hollander (Plastic Soup Foundation).

4. Schone Rivieren na het eerste lustrum; hoe verder?
Onze Schone Rivieren community bestaat 5 jaar! In de afgelopen vijf jaar is de ‘blauwe hesjes’ beweging enorm gegroeid. We zijn trots dat: (Bijna) alle rivieroevers voorzien zijn van opruimgroepen. Er meer dan 1100 mensen zich inzetten voor het rivierafvalonderzoek. De onderzoeksmethode en resultaten wetenschappelijke en beleidsmatige erkenning en waarde hebben. De lobby op lokaal, nationaal en internationaal niveau hebben geleid tot de invoering van bijvoorbeeld statiegeld op flesjes en blik en beperkingen voor Single Use Plastics. Er samenwerking is met bedrijfsleven, waterbeherende organisaties, overheden en andere maatschappelijke organisaties om oplossingen te genereren om de instroom van plastic naar water te stoppen. De rivierlandschappen breed worden ontdekt en gewaardeerd door Nederlanders.
Maar zijn we nu klaar? Kan de beweging zich zelf voortzetten of moet deze ondersteund worden? Wij zijn benieuwd welke gedachtes jullie hierover hebben en hoe we dat ook kunnen realiseren als de nationale financiering in de loop van 2023 gaat veranderen. Verdieping door Marijke Boonstra (Stichting de Noordzee), Debby Boers (IVN) en Sylvia Spierts (IVN).

5. Workshop Waterlanders
Als onderdeel van Ontdekken van Schone Rivieren is de cursus Waterlanders ontwikkelt. Deze wordt in november 2022 voor het eerst uitgevoerd tijdens 5 woensdagavonden. Tijdens deze workshop nemen we je mee in de verschillende modules en de opzet van deze cursus. Je krijgt een inkijkje in wat de deelnemers leren en hoe ze met de inhoud gestimuleerd worden tot het maken van een persoonlijk actieplan. We gaan met jullie in gesprek hoe deze cursus als basis kan dienen voor een regionale maatwerk variant waarbij ook fysieke bijeenkomsten aan de theorie worden gekoppeld. Wie weet wil jij daar wel mee aan de slag in jouw omgeving?
Om je voor te bereiden op deze workshop kun je alvast deze e-learning doen.

6. Natuurexcursie met IVN West-Betuwe
Ontdek de omgeving van Asperen! Tijdens de wandeling met gidsen van IVN West-Betuwe kijk je uit over de meanderende Linge en krijg je informatie over deze rivier, het fort en de sluizen van Asperen en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Vervolgens ga je via een vogelspotplaats terug naar het GeoFort. De route kan drassig zijn, dus (hoge) wandelschoenen zijn aan te raden. Ook moet er onderweg over een hek worden geklommen. Let op: deze excursie duurt 1,5 uur. Als je meedoet aan deze excursie kan je niet wisselen naar een andere activiteit.