Resultaten najaarsmeting 2022

Laatste update: 24 oktober 2023

Het tweejaarlijks rivierafvalonderzoek is onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie en Stichting De Noordzee. Met behulp van burgerwetenschap verzamelen we sinds 2017 gegevens over de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van rivierafval. Er zijn inmiddels meer dan duizend actieve vrijwillige rivierafvalonderzoekers die in het voorjaar en in het najaar metingen uitvoeren langs alle grote rivieren in Nederland. Het onderzoek is het grootste afvalonderzoek in de Nederlandse rivierdelta.

De tiende meetronde van Schone Rivieren vond plaats van 15 oktober tot en met 15 november 2022. Er is op 359 oevers afvalonderzoek gedaan langs alle grote Nederlandse rivieren, de Overijsselse Vecht en de Zeeuwse Delta, het IJ en de Rotterdamse wateren. Opnieuw tienduizenden stukken afval aangetroffen op Nederlands rivieroevers.  De vervuiling blijft onverminderd groot en aanpak is nodig.

Opvallend: sigarettenpeuk stijgt naar plaats zes in het rijtje van meest gevonden afvalitems

Tijdens deze meting werd een grote hoeveelheid sigarettenfilters gevonden, in totaal ruim 3.500. Dit aantal is slechts een fractie van het werkelijke aantal achtergelaten peuken, aangezien er op specifieke plekken door onderzoekers werd gemonitord.
Op tien locaties troffen onderzoekers zelfs meer dan 100 peuken per 100 meter rivieroever aan en op een locatie langs de IJssel vlakbij Deventer werd een record van 344 sigarettenfilters gevonden. De sigarettenfilters worden achtergelaten op de rivieroevers of komen door de wind, regen of via het riool in de rivier terecht. Sigarettenfilters horen niet thuis in het milieu. Met name voor waterdieren –en planten zijn de giftige sigarettenfilters zeer schadelijk. De giftige stoffen uit de peuken  leiden tot afwijkend gedrag, veranderingen in het DNA en zelfs tot sterfte. Bovendien bestaat het risico dat de giftige stoffen met micro- en nanoplastics in vissen worden opgenomen en uiteindelijk op ons eigen bord terechtkomen. Lees het hele nieuwsbericht hier. 

 

Alle resultaten najaarsmeting

Benieuwd naar de top 15 meest gevonden afvalsoorten?
Lees het antwoord op deze vragen (en meer!) in de factsheet:

Factsheet najaarsmeting 2022